ครม.ไฟเขียว 'จ้างงาน' เด็กจบใหม่ ช่วยจ่ายเงินเดือน 50% วงเงิน 1.9 หมื่นล้าน

ครม.ไฟเขียว 'จ้างงาน' เด็กจบใหม่ ช่วยจ่ายเงินเดือน 50% วงเงิน 1.9 หมื่นล้าน
22 กันยายน 2563
1,833

ครม.ไฟเขียว 'จ้างงาน' เด็กจบใหม่ ช่วยจ่ายเงินเดือน 50% วงเงิน 1.9 หมื่นล้าน

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยหลังจากประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2563 ว่า หนึ่งในโครงการในวาระการประชุม ครม.ครั้งนี้ คือ โครงการส่งเสริมการจ้างงานใหม่ สอดคล้องกับโครงการ JOB EXPO THAILAND 2020 เป็นโครงการจ้างผู้ที่จบการศึกษาใหม่ โดยภาครัฐและภาคเอกชน ของกรมจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ในกรอบวงเงินราว 19,462 ล้านบาท วัตถุประสงค์ช่วยเหลือการจ้างงานให้กับผู้จบใหม่ได้มีงานทำ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เพิ่มทักษะและประสบการณ์ในการทำงาน รวมทั้งยังเป็นการช่วยเหลือสถานประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจให้อย่างต่อเนื่อง โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นประชาชนและผู้ที่จบการศึกษาใหม่ประมาณ 260,000 คน

ซึ่งแผนการใช้จ่ายของรัฐบาล จะจ่ายเงินอุดหนุนเงินเดือน 50% ให้กับผู้จบการศึกษาใหม่ ตามอัตราเงินเดือนแยกตามวุฒิ คือ ไม่เกิน 7,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 12 เดือน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563-30 กันยายน 2564 โดยมีเงื่อนไขว่านายจ้างต้องอยู่ในระบบประกันสังคม และไม่เลิกจ้างลูกจ้างเดิมเกิน 15% ภายในระยะเวลา 1 ปี

ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ที่จะได้รับทั้งผู้ที่จบการศึกษาใหม่ และได้รับการส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการจ้างงาน ลดปัญหาการว่างงาน นายจ้างหรือสถานประกอบการยังสามารถดำเนินธุรกิจ รัฐบาลก็จะได้รายได้กลับมาในเรื่องของภาษีด้วย

ยกตัวอย่างเช่น นักศึกษาใหม่ที่ได้รับการจ้างงาน เข้าทำงานได้รับรายได้ 15,000 บาทต่อเดือน รัฐบาลจะจ่ายให้โดยตรงเข้าบัญชี 7,500 บาทต่อเดือน ส่วนที่เหลือจะให้กับทางด้านผู้ประกอบการที่จ้างงานเป็นผู้ที่ดำเนินการส่งให้กับผู้ที่ได้รับการจ้าง หักภาษี หักประกันสังคมปกติ

ทั้งนี้เพื่อป้องกันไม่เกิดการตั้งบริษัทขึ้นมา เพื่อที่จะรับจ้างงานและไม่ได้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ เพราะฉะนั้นรัฐบาลจึงมีการตรวจสอบตรงนี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง