เปิดแผน! อพยพ 'คนไทยในลิเบีย' พ้นโควิด

เปิดแผน! อพยพ 'คนไทยในลิเบีย' พ้นโควิด
22 กันยายน 2563
190

“โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ” เผย สถานทูตไทยเร่งอพยพแรงงานไทยในลิเบีย 25 ชีวิต หวั่นติดโควิด-19 กลับประเทศปลอดภัย

นายเชิดเกียรติ อัตถากร อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดของกรณีแรงงานไทยในประเทศลิเบียที่ประสงค์จะขอเดินทางกลับประเทศไทย เนื่องจากกังวลต่อสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ในลิเบียว่า ล่าสุด แรงงานไทยกลุ่มนี้รวม 25 คน ได้เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพแล้วในวันนี้ (22 กันยายน) เวลา 13.49 น. โดยสายการบินกาตาร์ แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ QR 836 จากกรุงโดฮา ประเทศกาตาร์ โดยแรงงานทุกคนจะเข้ารับการกักกันเชื้อโรคใน State Quarantine ตามมาตรการด้านสาธารณสุขของไทยต่อไป

นายเชิดเกียรติ เปิดเผยเส้นทางการเคลื่อนย้ายแรงงานกลุ่มดังกล่าวว่า เริ่มจากการโดยสารด้วยรถยนต์ประมาณ 1,000 กิโลเมตรจากแคมป์คนงาน ซึ่งอยู่ในบริเวณชายแดนลิเบีย-อียิปต์ ผ่านพื้นที่ที่ยังมีการสู้รบและอยู่ภายใต้อิทธิพลของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มต่าง ๆ เข้ามาในกรุงตริโปลี เมืองหลวงของลิเบีย จากนั้นเดินทางด้วยเครื่องบิน เส้นทาง กรุงตริโปลี-นครอิสตันบูล-กรุงโดฮา โดยแวะพักเปลี่ยนเครื่องที่กรุงโดฮาก่อนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในที่สุด

160076276161

กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโรม ซึ่งมีเขตอาณาดูแลประเทศลิเบีย ได้ประสานงานเตรียมการให้ความช่วยเหลือแรงงานกลุ่มดังกล่าวตั้งแต่ต้น ร่วมกับกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน ที่ได้ประสานกับบริษัทจัดหางานที่ไทย โดยทุกขั้นตอนต้องใช้เวลาและดำเนินการอย่างรอบคอบ

อย่างไรก็ตาม การเคลื่อนย้ายแรงงานกลับไทยนั้น บริษัทนายจ้างได้ให้ความร่วมมือในการจัดหายานพาหนะขนส่งแรงงานไทยจากแคมป์คนงานมายังกรุงตริโปลี และรับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบินเส้นทางกรุงตริโปลี-นครอิสตันบูล ขณะที่บริษัทจัดหางานที่ไทย รับผิดชอบค่าบัตรโดยสารเครื่องบิน เส้นทางนครอิสตันบูล-กรุงโดฮา-กรุงเทพฯ ให้แก่แรงงานกลุ่มดังกล่าวด้วย ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา และสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโดฮา ได้ช่วยอำนวยความสะดวกดูแลแรงงานในระหว่างการเดินทางกลับไทย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง