ขาเที่ยวเฮ! 'เราเที่ยวด้วยกัน' ขยายใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ม.ค. 64

ขาเที่ยวเฮ! 'เราเที่ยวด้วยกัน' ขยายใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 ม.ค. 64
7 ตุลาคม 2563
2,703

ศบศ. มีมติเห็นชอบปรับปรุงมาตรการ "เราเที่ยวด้วยกัน" และมาตรการกำลังใจ ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ภายในจังหวัดตามภูมิลำเนาได้ รวมถึง "ขยายโครงการ" ยาวๆ ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564

ศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) เห็นชอบการปรับปรุงมาตรการ  “เราเที่ยวด้วยกัน” และมาตรการกำลังใจ ตามการเสนอโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.)   โดยมีการอนุมัติในรายละเอียดต่างๆ ดังนี้

1.  ปรับปรุงมาตรการ ให้เที่ยวในภูมิลำเนาได้

จากเดิมที่โครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" ต้องใช้สิทธิ์ที่ไม่ใช่จังหวัดในภูมิลำเนาของตน (ให้เที่ยวต่างจังหวัดเท่านั้น) ล่าสุด.. มีการปรับปรุงมาตรการ "เราเที่ยวด้วยกัน" และมาตรการ "กำลังใจ" ให้ประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ภายในจังหวัดตามภูมิลำเนาได้แล้ว!

2.  "เราเที่ยวด้วยกัน" ขยายให้ใช้สิทธิ์ถึง 31 ม.ค. 2564

มีการอนุมัติขยายระยะเวลาดำเนินโครงการ “กำลังใจ” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไปจนถึงวันที่ 31 ม.ค. 2564

ข่าวที่เกี่ยวข้อง  :  

3.  ใช้ E-Voucher ในจังหวัดภูมิลำเนาได้

นอกจากนี้ ยังอนุมัติให้ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” สามารถใช้บริการโรงแรมที่พัก และใช้ E-Voucher สำหรับค่าสนับสนุนอาหาร ค่าเข้าชมแหล่งท่องเที่ยว ค่าสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) ในจังหวัดภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้านได้

160207286413

4.  ให้สิทธิ์ "กำลังใจ" แก่เจ้าหน้าที่หน่วยอื่นๆ เพิ่มเติม

มีการปรับปรุงใหม่ อนุมัติให้เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุข สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร จำนวน 570 คน และเจ้าหน้าที่หัวหน้างานสาธารณสุขมูลฐาน และงานสุขภาพภาคประชาชน ระดับจังหวัด และระดับอำเภอ กระทรวงสาธารณสุข จำนวน 2,615 คน ให้สามารถเข้าร่วมโครงการกำลังใจได้

5. "กำลังใจ" ขยายให้ใช้สิทธิ์ได้ถึง 31 มี.ค. 2564

นอกจากนี้ ทาง ศบศ. ยังได้อนุมัติการเบิกจ่ายงบประมาณดำเนินโครงการ “กำลังใจ” และ “เราเที่ยวด้วยกัน” ไปจนถึงวันที่ 31 มี.ค.  2564 อีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง