ชป. จัดตั้งศูนย์บริหารอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล รับมือพายุ “โนอึล”

 ชป. จัดตั้งศูนย์บริหารอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล รับมือพายุ “โนอึล”
18 กันยายน 2563
251

กรมชลประทาน เปิดศูนย์อุทภัยลุ่มน้ำชี-มูล ส่วนกลางและส่วนหน้า ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด บูรณาการบริหารจัดการน้ำอย่างมีระบบ จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติ

นายทวีศักดิ์ ธนเดโชพล รองอธิบดีกรมชลประทาน  กล่าวว่า จากสถานการณ์พายุไต้ฝุ่น "โนอึล" ที่จะขึ้นฝั่งในวันที่  18- 19 ..  2563 ซึ่งอาจจะส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือบริเวณลุ่มน้ำชี-มูล ได้รับผลกระทบ นั้นกรมชลประทาน ได้สั่งการให้โครงการชลประทานที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยง เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำหลาก และติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิด

160041547556

รวมทั้งตรวจสอบอาคารชลประทานที่อยู่ในความดูแล พร้อมบริหารจัดการน้ำในเขื่อนให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม ติดตามสถานการณ์น้ำในลำน้ำหลักอย่างใกล้ชิด ที่สำคัญได้เตรียมพร้อมด้านเครื่องมือเครื่องจักรต่างๆ อาทิ เครื่องสูบน้ำ เครื่องผลักดันน้ำ เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือหากเกิดเหตุการณ์ได้ทันที

นอกจากนี้ ยังได้จัดตั้งศูนย์บริหารอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ส่วนกลาง(SWOC) และศูนย์บริหารอุทกภัยลุ่มน้ำชี-มูล ส่วนหน้า(จังหวัดอุบลราชธานี) เพื่อร่วมกันการบริหารจัดการน้ำให้ตรงจุดและรวดเร็วรวบรวมสถานกาณ์น้ำ คาดการณ์ระดับน้ำรายชั่วโมง รวมทั้งติดตามตรวจสอบ การติดตั้งเคลื่อนย้ายเครื่องจักร เครื่องมือ ในการช่วยเหลือให้เป็นไปตาม วัตถุประสงค์ รวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ได้รับรู้ข้อมูลที่ถูกต้อง ตรงประเด็นไปในทิศทางเดียวกันและเกิดประสิทธิภัยสูงสุด

กรมชลประทาน ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์การเคลื่อนตัวของพายุไต้ฝุ่น "โนอึล" จากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิด ซึ่งกรมชลประทานพร้อมที่จะเข้าไปช่วยเหลือประชาชนทุกพื้นที่  และสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือได้ที่สายด่วน 1460 ตลอด 24 ชั่วโมง

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง