เชิดชูเกียรติผู้มีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจก3.92ล้านตัน

เชิดชูเกียรติผู้มีส่วนร่วม ลดก๊าซเรือนกระจก3.92ล้านตัน
16 กันยายน 2563
155

TGO จัดงานเชิดชูผู้มีส่วนร่วมลดก๊าซเรือนกระจก 323 ราย ระบุ ปี2563 ไทยลดลงมากกว่า 3.92 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

วันนี้ (16..2563) ที่โรงแรมเดอะเบอร์เคลีย์ กรุงเทพฯ นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อํานวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก หรือ TGO กล่าวภายในงานร้อยดวงใจ ร่วมใจรักษ์โลกร้อนจัดโดย องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก(องค์การมหาชน)ว่า ผลการดำเนินงานส่งเสริมการลดก๊าซเรือนกระจกด้วยนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือคาร์บอนเครดิตของ TGO ในปีงบประมาณ 2563 มีผู้ที่มีส่วนร่วมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศทั้งสิ้น 323 ราย โดยคาดว่าจะสามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงได้3,923,930.14 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า

160025609164

โดยมาจากกลไกและเครื่องมือที่ อบก. พัฒนาและส่งเสริม อาทิ คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร (Carbon Footprint for Organization: CFO) เป็นเครื่องมือสำคัญที่สนับสนุนให้ภาคอุตสาหกรรมและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำข้อมูลและรายงานปริมาณก๊าซเรือนกระจกในระดับองค์กร โดยคาดว่าจะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนได้ 454,417.14 ตันคาร์บอนไดออกไซต์เทียบเท่า เป็นต้น

นายเกียรติชาย กล่าวต่อว่า TGO ยังมีโครงการ การพัฒนาแนวทางลดก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดเป็นการส่งเสริมให้มีการจัดทำข้อมูลปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับจังหวัดและจัดทำแผนหรือแนวทางการบริหารจัดการ เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในระดับจังหวัด

จากการประเมินศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจกที่คาดว่าจะลดได้ภายในขอบเขตจังหวัด พบว่า ตามแผนหรือแนวทางดังกล่าวของ 5 จังหวัด ได้แก่ กาฬสินธุ์ เชียงใหม่ นครราชสีมา สุพรรณบุรี และอุทัยธานี คาดว่าจะสามารถลดก๊าซเรือนกระจกได้ 440,667 ตัน

160025609196

ทั้งนี้ จากความสำเร็จดังกล่าว TGO จึงจัดงานร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อนเพื่อเชิดชูเกียรติผู้ประกอบการและภาคส่วนต่างๆ ที่เป็นตัวอย่างที่ดีในการบริหารจัดการและลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในประเทศ

ภายในงานจะมีกิจกรรมประกอบด้วยการมอบโล่และประกาศนียบัตรแด่บุคคล ชุมชน องค์กร และผลิตภัณฑ์ลดโลกร้อนที่อบก. ให้การรับรองและส่งเสริมจำนวน 323 ราย

รวมถึงการแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความรู้เรื่องผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ภายใต้แนวคิด“Climate Positive Actions - Together” เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้รับความรู้เรื่องสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลกระทบจากภาวะโลกร้อน และกระตุ้นให้เกิดกระแสการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจก ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อนโยบายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง