ดีเดย์ 9 ก.ย. เปิดจอง 'คอนโด' ข้าราชการพลเรือน เริ่มต้น 999,999 บาท

ดีเดย์ 9 ก.ย. เปิดจอง 'คอนโด' ข้าราชการพลเรือน เริ่มต้น 999,999 บาท
6 กันยายน 2563
16,288

สำนักงาน ก.พ.เปิดลงทะเบียนจอง "คอนโด" ข้าราชการพลเรือน ในวันที่ 9-13 กันยายน 2563 ทางระบบออนไลน์ ครอบคลุมโครงการท่วประเทศ

กรมธนารักษ์ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สำนักงาน ก.พ.) เดินหน้าพัฒนา จัดสวัสดิการแลพเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ข้าราชการพลเรือน โดยนำที่ราชพัสดุมาดำเนิน "โครงการบูรณาการสวัสดิการที่พักอาศัยกับสถานที่ทำงานและศูนย์บริการของข้าราชการพลเรือนสามัญ"

ซึ่งจะเปิดให้ข้าราชการพลเรือนสามัญลงทะเบียนขอรับสิทธิพร้อมกันทั่วประเทศทางออนไลน์ ผ่านเว็บไซต์ https://tcondo.ocsc.go.th/register ในวันที่ 9-13 กันยายน 2563 

ทั้งนี้โครงการมีครอบคลุมทั่วประเทศ ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริเวณบางจาก พระโขนง, ช่องนนทรี ยานนาวา และบางกะปิ ห้วยขวาง ขณะที่จังหวัดนนทบุรี ได้แก่ บริเวณบางกระสอ, ปากเกร็ด และบางพูด นอกจากนี้ในภูมิภาคอื่นก็มีโครงการนี้เช่นกัน คือ นครราชสีมา ขอนแก่น และสุราษฎร์ธานี โดยราคาเริ่มต้นที่ 999,999 บาท

โดยแต่ละโครงการจะประกอบด้วย 3 ส่วนหลักๆ คือ อาคารพักอาศัยรวม (Co-Living Space) พื้นที่ใช้สอย ยูนิตละประมาณ 40 ตารางเมตร สถานที่ทำงานร่วม (Co-Working Space) และศูนย์บริการร่วมของทางราชการ (Government Service Centre) 

159933427634

  • ใครมีสิทธิเข้าร่วมโครงการนี้บ้าง?

สำหรับผู้ที่มีสิทธิเข้าร่วมโครงการนั้น ต้องคุณสมบัติครบถ้วน 4 ข้อ ดังนี้ 1.เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ 2.หน่วยงานต้นสังกัดต้อวมีหนังสือให้ความเห็นชอบและยินยอมให้หักเงินเดือนเป็นค่าผ่อนชำระค่าก่อสร้าง 3.สามารถรับเงื่อนไขการกู้จากสถาบันการเงินและต้องดำเนินการจัดเตรียมและส่งเอกสารที่เกี่ยวข่องตามที่สถาบันารเงินกำหนด 4.คณะกรรมการสามารถพิจารณาออกประกาศคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม 

ทั้งนี้เอกสารในการจองสิทธิ ได้แก่ สำเนาบัตรข้าราชการพลเรือน สำเนาทะเบียนบ้าน สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้จากหน่วยงาน รวมถึงเอกสารที่ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้หักเงินเดือน พร้อมระบุสถานที่ปฏิบัติงานของผู้จองสิทธิ 

159937489341

โดยผู้ที่อยากเข้าร่วมโครงการ ต้องจองสิทธิเข้าร่วมโครงการผ่านระบบรับจองออนไลน์ที่เว็บไซต์ https://tcondo.ocsc.go.th/register และแนบไฟล์หลักฐานประกอบการจองสิทธิ ซึ่งผู้จองต้องมีสถานที่ทำงานหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดที่เป็นพื้นที่ของโครงการนั้น โดยให้เลือกจองได้ 1 โครงการเท่านั้น และต้องเข้าร่วมโครงการกู้เงินจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ เพื่อชำระค่าก่อสร้าง

โดยมีระยะเวลาในการผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปี ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด หลังจากเมื่อผ่อนชำระไม่น้อยกว่า 3 ปีแล้ว สามารถโอนสิทธิให้ทายาทกรือคู่สมรสได้ รวมถึงสามารถโอนสิทธิให้บุคคลที่มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 3.1 ได้ เมื่อครบกำหนด 5 ปี

159937491273

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง