บอร์ด BDMS ยกธงขาว ยกเลิกทำเทนเดอร์ BH

บอร์ด BDMS ยกธงขาว ยกเลิกทำเทนเดอร์ BH
26 สิงหาคม 2563
2,899

บอร์ดBDMS ไฟเขียว ยกเลิกทำเทนเดอร์ หุ้น BH เหตุ โควิดระบาดกระทบเศรษฐกิจ การลงทุน ส่งผลเงื่อนไขบังคับที่กำหนดไว้ก่อนหน้าไม่สำเร็จ

นางนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัทกรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน)หรือ BDMS แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.)ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท (บอร์ด)เมื่อวันที่ 26 ส.ค. ได้มีมติอนุมัติยกเลิกการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ของบริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ จำกัด (มหาชน)BH เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ การลงทุน ภาคอุตสาหกรรม และธุรกิจต่างๆในประเทศอย่างมีนัยสำคัญทำให้เงื่อนไขบังคับก่อนที่บริษัทกำหนดไว้ไม่บรรลุผล


ดังนั้นบริษัทจึงมีหน้าที่ต้องยื่นแบบประกาศปฎิเสธการทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ตามที่ได้เคยประกาศเจตนาไว้ ต่อสำนักงานก.ล.ต.ภายใน3 วัน ทำการนับจากวันที่ คณะกรรมการบริษัทมีมิตอนุมัติการยกเลิกทำคำเสนอซื้อหุ้นของฺBH
)

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: