บทเรียนออนไลน์ 'โควิด-19' เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา

บทเรียนออนไลน์ 'โควิด-19' เรียนได้ทุกที่ทุกเวลา
21 สิงหาคม 2563
535

แม้ว่าประเทศไทยจะไม่มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด-19 ในประเทศมาแล้ว 86 วัน แต่สถานการณ์ของโรคโควิด-19 ยังมีการแพร่ระบาดทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อกว่า 22 ล้านคนทั่วโลก และมีผู้เสียชีวิตกว่า 7 แสนคน การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ยังคงต้องดำเนินการต่อเนื่อง

“ไวรัส การระบาดวิทยา”เป็นเรื่องที่อยู่คู่กับสังคมอีกยาวนาน และไม่ใช่เฉพาะโควิด-19 เท่านั้น การให้ความรู้ ความเข้าใจในการป้องกันและอยู่ร่วมกับไวรัส ไม่ให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและสังคมมีความจำเป็นอย่างมาก

"โครงการบทเรียนออนไลน์ "MOOC" หลักสูตรโควิด -19 และระบาดวิทยา" โดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) ได้สนับสนุนให้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์(มก.) ซึ่งมี "รศ.ยืน ภู่วรวรรณ กรรมการสภามก. และศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องไวรัส และการระบาดวิทยาในรูปสื่อบทเรียนออนไลน์เพื่อเตรียมพร้อมให้แก่นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ให้มีความรู้ ความเข้าใจ จากแหล่งความรู้ที่ถูกต้อง เกี่ยวกับ โรคโควิด-19 และการระบาดวิทยาเบื้องต้น

159793167045

“กฤษศญพงษ์ ศิริ” ปลัดวธ.และประธานอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ อธิบายว่า บทเรียนดังกล่าว มีผู้เชี่ยวชาญทั้งอ.ยงและอ.ยืนในการถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ตรงผ่านบทเรียนออนไลน์ ซึ่งทุกคนสามารถเข้ามาเรียนได้ง่าย รวมถึงเป็นการสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลในการเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง แยกแยะข่าวลวง ข่าวหลอกได้ ทำให้การป้องกัน ลดความเสี่ยง และบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด- 19 ในประเทศไทย 

โดยเน้นการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่เป็นแบบออนไลน์ พร้อมทั้งบูรณาการการใช้สื่อดิจิทัลเพื่อประโยชน์ต่อการเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารสู่สังคมอย่างถูกต้องและมีคุณธรรม โครงการนี้เป็นโครงการที่ดี และมีประโยชน์ต่อนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปอย่างมาก

การกระจายความรู้ไปสู่คนหมูมากได้อย่างรวดเร็ว ง่ายในการเข้าถึง ต้องใช้มิติความรู้และเทคโนโลยีเข้าด้วยกัน รศ.ยืน กล่าวว่าตั้งแต่มีการเริ่มระบาดโควิด-19 ตั้งแต่เดือนม.ค. ได้ไปบรรยายให้ความรู้แก่กลุ่มต่างๆนำด้านคณิตศาสตรมามองโมเดลของการระบาด ทำให้ได้รู้เกี่ยวกับไวรัส และพฤติกรรมการระบาดต่างๆ ในแง่ของคณิตศาสตร์และความรู้พื้นฐานของไวรัสทั้งหมด

1597931663100

“จึงอยากจะกระจายความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 และระบาดวิทยาแก่คนจำนวนมาก จึงได้ร่วมกับอ.ยงในการจัดเตรียมหาเนื้อหาด้วยการสื่อสารภาษาเข้าใจง่าย และเข้าถึงทุกคน จึงได้ติดต่อไปยังกองทุนฯ เพื่อของทุนในการจัดทำบทเรียนดังกล่าว โดยมีเป้าหมายหลักเป็นกลุ่มนักเรียนมัธยมศึกษาและประชาชนทุกคนได้มีความรู้ในเรื่องเหล่านี้มากขึ้น”รศ.ยืน  กล่าว

หลังจากกองทุนพัฒนาสื่อฯ อนุมัติให้จัดทำโครงการดังกล่าว “รศ.ยืน และศ.นพ.ยง” ได้ร่วมกันจัดทำบทเรียนทั้งหมด 8 บท 39 ตอน แต่ละตอนถ่ายทอดความรู้ในรูปแบบคลิปวิดีโอสั้น ขนาดความยาว 3- 15 นาที ผสมกับเนื้อหาความรู้ โดยมีเนื้อหา 1.ความรู้เกี่ยวกับไวรัส 2.รู้จักโรค 3.พื้นฐานการตรวจวินิจฉัยโรค 4.ระบาดวิทยา 5.การป้องกัน 6.เรียนรู้จากข้อมูลและสถิติเกี่ยวกับโควิด-19 7.ผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด 19 และ 8.วินัยการปฏิบัติตามมาตรการและทัศนคติที่ดีต่อผู้ป่วย

“เป็นบทเรียนแบบเปิด ที่ใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ ด้วยรูปแบบการเรียนการสอนที่ตรงกับวิถีปฎิบัติของทุกคน อยู่ที่ไหนก็เรียนได้ ตั้งแต่เด็กระดับม.ต้น มีภาษาที่เข้าใจง่าย ดูย้อนหลังได้ มีแบบทดสอบให้ทำ อยากให้นักเรียน ประชาชนทุกคนได้มาเรียนรู้หลักสูตรโควิด-19 นี้ เพื่อเข้าใจ และป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมถึงเป็นพื้นฐานในการเรียนรู้โรคไวรัส และระบาดวิทยาอื่นๆต่อไป”รศ.ยืน กล่าว

ศ.นพ.ยง กล่าวว่าบทเรียนดังกล่าวจะเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับไวรัส รหัสพันธุกรรม ซึ่งประกอบด้วยตัวอักษร 4 รูปแบบ แล้วสลับกันไปมา คนที่รู้เรื่องของคณิตศาสตร์จะสามารถนำมาใช้ในเรื่องของรหัสพันธุกรรมได้อย่างเข้าใจ การแพร่กระจายของเชื้อ ต้องมี คำนวณต้องใช้คณิตศาสตร์เข้ามาช่วย สื่อสารง่ายๆให้เข้าใจ

159793169643

“เมื่อการแพร่ระบาดของโควิด-19 ไม่สามารถทำให้เป็นศูนย์ได้ทั่วโลก ทุกคนต้องปรับตัวให้สามารถอยู่กับโรคได้ ทำอย่างไรให้ความรุนแรงของโรคลดลง หรือหากมีการระบาดของโรคระลอกสอง ทำอย่างไรให้อยู่กับโรคได้ ต่อให้ตอนนี้มีซากเชื้อ หรือมีเชื้อ เชื้อดังกล่าวก็ไม่สามารถเข้าสู่ตัวตนได้ และการติดตามข้อมูลผู้ติดเชื้อในประเทศไทยนั้น ควรจะดูมากกว่าผลลัพธ์ว่าเป็นบวกหรือลบ ต้องดูดีเทลของโรค อยากให้ทุกคนมีความรู้อย่างลึกซึ้งบทเรียนออนไลน์ MOOC จะทำให้ทุกคนเข้าใจ รู้จัก และเรียนรู้จะอยู่ร่วมกันกับโควิด-19 ได้”ศ.นพ.ยงกล่าว

สามารถเรียนรายวิชา: โควิด 19 และระบาดวิทยา ได้บนเว็บไซต์บทเรียน https://learningcovid.ku.ac.th

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง