เสพข่าวโควิด ซ้ำเติมคนจีนเครียดหนัก

เสพข่าวโควิด ซ้ำเติมคนจีนเครียดหนัก

แม้ว่าความรุนแรงของโควิด-19 ในประเทศจีนจะบรรเทาลงแล้ว แต่ชาวจีนยังฝันร้ายกลัวจะป่วยด้วยโรคนี้ รายงานประจำปีว่าด้วยการพัฒนานิวมีเดียในจีน

จัดทำโดยสถาบันวารสารศาสตร์และการสื่อสาร สถาบันสังคมศาสตร์จีน สำรวจผู้ใช้โซเชียลมีเดียในจีน 3,070 คน พบว่า นอกจากโรคร้ายคร่าชีวิตประชาชนจำนวนมากแล้วยังส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตของคนที่ยังมีชีวิตอยู่

 การอ่านข่าวในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับโควิดระบาดทำให้เกิดอาการซึมเศร้า กังวล และเครียด ยิ่งผู้ใช้จมอยู่กับเรื่องแบบนี้มากจะยิ่งรู้สึกแย่

 ผู้คนใช้เวลามากมายอ่านข่าวโควิด กว่า 81% ใช้เวลา 1-4 ชั่วโมงค้นหาข้อมูลการระบาด แต่ที่อ่านมากๆ มีแค่ 2% เศษๆ บอกว่าใช้เวลาอ่านข่าวถึง 9 ชั่วโมง

การเสพข่าวส่วนใหญ่ผ่านทางโทรศัพท์มือถือ กว่า 77% รับข่าวผ่านกลุ่มในวีแชต อื่นๆ เช่น เว่ยป๋อ แอพพลิเคชันข่าว “โถวเถี่ยว” และ โต่วอิน (ติ๊กต่อกภาษาจีน) หลายคนบอกว่า อ่านข่าวผู้ติดเชื้อรายใหม่ทันทีที่ตื่นนอน มีเพียง 7% เท่านั้นที่รับข่าวโควิดจากโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์

ผู้เชี่ยวชาญแนะนำทางออกว่า อ่านข่าวให้น้อยลง ลดการเปิดรับข่าวเชิงลบสะเทือนอารมณ์ บอกรับสรุปข่าวรายวัน หรืออ่านข่าวเฉพาะในเวลาที่กำหนด พยายามลดโทนฟีดข่าว หาเรื่องสร้างสรรค์มาอ่านแล้วแชร์บนโซเชียลมีเดียไปสู่เพื่อนฝูงและคนที่รัก

เสพข่าวโควิด ซ้ำเติมคนจีนเครียดหนัก