สรุปรวบ! 'วันหยุด' กันยายน 2563 มีทั้งหมดกี่วัน? วันไหนบ้าง?

สรุปรวบ! 'วันหยุด' กันยายน 2563 มีทั้งหมดกี่วัน? วันไหนบ้าง?

หลังจากรัฐบาลเคาะ "วันหยุดชดเชยสงกรานต์" ที่เหลือ 2 วันให้เป็นวันที่ 4 และ 7 ก.ย. เรามาสรุปกันชัดๆ ว่า วันหยุดเดือนกันยายน 2563 มีวันหยุดรวมทั้งหมดกี่วัน วันไหนบ้าง?

"กันยายน 2563" จากเดือนที่ไม่มีวันหยุดราชการแม้แต่วันเดียว เนื่องจากไม่มีวันสำคัญๆ เช่นกับเดือนอื่น แต่ล่าสุดเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ได้ประกาศวันหยุดราชการเพิ่มเติมให้อีก 2 วัน ได้แก่ วันศุกร์ที่ 4 กันยายน 2563 และวันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

โดยการชดเชยเพิ่มเติม 2 วัน เป็นการชดเชยวันหยุดในช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2563 ที่ยังติดค้างอีก 2 วัน เนื่องจากปีนี้วันหยุดช่วงสงกราต์ไม่ได้เป็นไปตามปีปฏิทินปกติ ผลพวงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือต้นตอโรคโควิด-19 จึงต้องป้องกันการแพร่ระบาดที่จะกระจายเป็นวงกว้างมากขึ้นกว่าเดิม จึงต้องจำกัดการเดินทาง การรวมตัวของคนจำนวนที่อาจเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัส 

ดังนั้นจึงผลให้เดือนกันยายน 2563 มีวันหยุดยาว 4 วันรวด คือ ตั้งแต่วันศุกร์ที่ 4 - วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2563 

159730666335