‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรเนื่องใน ‘วันเอกราช โกตดิวัวร์’

‘ในหลวง’ มี ‘พระราชสาส์น’  อำนวยพรเนื่องใน ‘วันเอกราช โกตดิวัวร์’
7 สิงหาคม 2563
138

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความ ‘พระราชสาส์น’ อำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ในโอกาส ‘วันเอกราช’ ของสาธารณรัฐ ‘โกตดิวัวร์’ ซึ่งตรงกับวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นายอะลัสซาน วาตารา

ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

กรุงยามูซูโกร

ในโอกาสวันเอกราชของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์ ข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีอย่างจริงใจ เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนและความวัฒนาถาวรของสาธารณรัฐโกตดิวัวร์

ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า สัมพันธไมตรีและความร่วมมือระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐโกตดิวัวร์จะกระชับแน่นแฟ้นและเจริญงอกงามยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า

(พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง