ติดอาวุธดิจิทัล‘เอสเอ็มอี’ ดันจีดีพี 1.27 ล้านล้านใน 4 ปี

ติดอาวุธดิจิทัล‘เอสเอ็มอี’ ดันจีดีพี 1.27 ล้านล้านใน 4 ปี
3 สิงหาคม 2563
129

“ซิสโก้” และ “ไอดีซี” เผยว่า การปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัลของเอสเอ็มอีไทย จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ(จีดีพี) ได้ถึง 3.5 - 4.1 หมื่นล้านดอลลาร์ หรือราว 1.09 - 1.278 ล้านล้านบาท

เบียดมาเลย์ขึ้นเบอร์2อาเซียน

เอ็มดีซิสโก้เผยว่า การสำรวจครั้งนี้เห็นได้ว่าเอสเอ็มอีไทยมีความก้าวหน้าในการปรับใช้เทคโนโลยีไอทีอย่างมาก โดยอยู่ในขั้นที่ 2 “Digital Observer” บริษัทที่เริ่มดำเนินการปรับเปลี่ยนด้านดิจิทัล แต่ยังคงอยู่ในระยะเริ่มต้น และเป็นโครงการขนาดเล็ก จากทั้งหมด 4 ขั้นของดัชนีความพร้อมทางด้านดิจิทัลของธุรกิจเอสเอ็มอี ซึ่งหากเทียบในระดับอาเซียนด้วยกันสามารถแซงหน้ามาเลเซียและขึ้นมาอยู่อันดับที่ 2 ของภูมิภาค เป็นรองเพียงสิงคโปร์เท่านั้น

สำหรับกลุ่มที่มีการปรับตัวได้โดดเด่น คือเฮลธ์แคร์ ในโรงพยาบาลขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยมีการพัฒนาระบบการทำงานเพื่อรองรับนิวนอร์มอล แต่ทั้งนี้ที่สำคัญต้องสร้างทิศทางที่ทำให้ทุกกลุ่มธุรกิจขยับไปด้วยกัน ไม่ใช่เพียงกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง

ด้านปัญหาที่ต้องเผชิญ ถูกท้าทายด้วยการขาดแคลนทักษะด้านดิจิทัลและการเข้าถึงบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 20% รองลงมาได้แก่ การไม่มีโรดแมพในการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล 18% และการขาดแคลนเทคโนโลยีที่จำเป็น 15%

เขากล่าวว่า เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์สูงสุดในระยะยาว ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ สถานศึกษา บริษัทขนาดใหญ่ และธุรกิจในภาคอุตสาหกรรมจำเป็นต้องร่วมมือกันแก้ไขปัญหาสำคัญๆ ที่เอสเอ็มอีต้องเผชิญ เพราะคงไม่มีองค์กรใดสามารถแก้ไขปัญหาทั้งหมดได้โดยลำพัง

“ดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชั่นของเอสเอ็มอีจะมีบทบาทสำคัญอย่างมากต่อการฟื้นฟูธุรกิจและช่วยการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมของไทย หากมีทรัพยากรจากทางรัฐบาลมาช่วยสนับสนุนส่งเสริมจะยิ่งเป็นการเร่งให้การพัฒนาดีขึ้น เป็นรูปธรรมมากขึ้น ที่น่าสนใจเช่นแนวคิดการพัฒนาแพลตฟอร์มเอไอสัญชาติไทยซึ่งจะสร้างประโยชน์ได้กับทั้งองค์กรขนาดเล็กและขนาดใหญ่”

‘โควิด-19’ ตัวเร่งปฏิกริยา

สำหรับในภาพรวมเอเชียแปซิฟิก การปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเอสเอ็มอีจะเพิ่มมูลค่า 2.6 - 3.1 ล้านล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 80 – 100 ล้านล้านบาทให้กับจีดีพีของภูมิภาคภายในปี 2567 ข้อมูลคาดการณ์ของไอดีซีระบุด้วยว่า จีดีพีของเอเชียแปซิฟิกจะเติบโตประมาณ 10.6 - 14.6 ล้านล้านดอลลาร์ และการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลของเอสเอ็มอีคิดเป็นสัดส่วนถึง 25% ของการเติบโตดังกล่าว

ผลการศึกษาชี้ว่า วิกฤติโควิด-19 ทำให้เอสเอ็มอีเกือบ 70% เร่งการปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่ดิจิทัล โดย 86% เชื่อว่าการปรับเปลี่ยนสู่ดิจิทัลจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับธุรกิจและทำให้สามารถรับมือกับวิกฤติการณ์ในอนาคตได้

การปรับเปลี่ยนการดำเนินงานสู่ดิจิทัลถือเป็นภารกิจที่จำเป็นสำหรับเอสเอ็มอี เพื่อให้สามารถอยู่รอดได้ในอนาคต สถานการณ์โควิด-19 เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เอสเอ็มอีต้องเปลี่ยนย้ายไปสู่ระบบดิจิทัล จำเป็นต้องปรับใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อรองรับความต่อเนื่องทางธุรกิจ เพิ่มความยืดหยุ่น และพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง