โควิด-19ผลักเด็กยากจนหลุดระบบ แนะรัฐลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มอาชีพ

โควิด-19ผลักเด็กยากจนหลุดระบบ แนะรัฐลดค่าใช้จ่าย-เพิ่มอาชีพ

โควิด-19 พ่นพิษ เด็กยากจนหลุดนอกระบบเพียบ "สมพงษ์" แนะรัฐลดค่าใช้จ่าย เพิ่มอาชีพ ตั้งหน่วยงานช่วยเหลือ สร้างชุมชนเป็นฐานและภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง

“ปัญหาความยากจน ครอบครัวแตกแยก ความรุนแรงในครอบครัว 2 เรื่องนี้เป็นตัวเร่งให้เด็กหลุดออกนอกระบบ บวกกับสภาพแวดล้อมที่มีความเสี่ยงในชุมชน อาทิ ยาเสพติด การถูกล่วงละเมิดทางเพศ อาชญากรรม ติดเพื่อน ติดเกมส์ ทำให้เด็กเข้าสู่วงจรไร้คุณภาพได้ ดังนั้น ภาครัฐควรจะออกนโยบายเร่งด่วนในการช่วยเหลือเด็ก อย่าง เปิดเทอมก็ควรทำให้ค่าใช้จ่ายเป็นศูนย์ เพื่อช่วยแก้ปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษา รวมถึงเพิ่มอาหารมื้อเช้าให้เด็กได้ทานที่โรงเรียน เพราะเป็นมื้อสำคัญที่ส่งผลที่ดีต่อการเรียนรู้และพัฒนาการทางสมองสมพงษ์ กล่าว

สถานการณ์เด็กหลุดนอกระบบหรือเด็กใช้ชีวิตบนท้องถนน มีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้นจากผลเรื่องเศรษฐกิจที่เป็นปัจจัยพื้นฐาน แต่สิ่งที่เป็นตัวกระตุ้นสำคัญคือปัจจัยในครอบครัวที่มาจากความรุนแรง ความตึงเครียด จะเป็นแรงผลักทำให้เด็กต้องออกไปใช้ชีวิตบนถนนมากขึ้น และหลังจากโควิด-19 สถานการณ์จะรุนแรงเพิ่มมากขึ้น

159617269975

“อนรรฆ พิทักษ์ธานิน หัวหน้าโครงการพัฒนาระบบสนับสนุนดูแลเด็กนอกระบบการศึกษาและเด็กบนท้องถนนในกรุงเทพมหานคร และศูนย์แม่โขงศึกษา สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่าจากการลงพื้นที่ในกทม.ช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา พบว่าครอบครัวของเด็กเหล่านี้มีรายได้ลดลง บางครอบครัวไม่มีรายได้ ส่วนใหญ่เช่าห้องราคาถูก นอนพักอาศัยใต้ทางด่วน ชุมชนแออัด เป็นลูกแรงงานต่างจังหวัดอยู่ตามไซส์ก่อสร้าง แรงงานนอกระบบ ทำงานรายได้ต่ำยิ่งตอกย้ำว่าเด็กมีความเสี่ยงหลุดนอกระบบมากขึ้น

“แนวทางการช่วยเหลือไม่ใช่การเรียนเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเพิ่มช่องทางอาชีพและการเรียนที่ยืดหยุ่น self esteem ทักษะชีวิต เพราะความสำคัญของการศึกษาต่ออนาคตจะสร้างความมั่นคงได้มากขึ้น โดยต้องทำฐานชุมชนและภาคประชาสังคมให้เข้มแข็ง”อนรรฆ กล่าว

159617269928

ขณะที่ “ทองพูล บัวศรี หรือ ครูจิ๋ว” ผู้จัดการโครงการมูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก เล่าว่าเมื่อเกิดสถานการณ์โควิด-19 ควรมีหน่วยงานเข้าไปช่วยเหลือเด็กไม่ให้หลุดนอกระบบการศึกษา โดยเฉพาะการสื่อสารกับผู้ปกครองเห็นความสำคัญของการศึกษา หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกระทรวงศึกษาอย่ามองแต่เด็กในระบบ อยากให้ช่วยเหลือเด็กนอกระบบประคับประคองให้เด็กได้รับโอกาสเท่าๆ กัน