"ดีป้า" เดินหน้าขับเคลื่อน "เมืองอัจฉริยะอุบลฯ"

30 กรกฎาคม 2563
242

'ดีป้า' ร่วมกับ 'จังหวัดอุบลราชธานี' เผยความคืบหน้าการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะ (Smart City) พร้อมจัดสรรพื้นที่ขนาด 3 ไร่จัดตั้ง "Digital Valley @Ubon" หวังเป็นระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแห่งใหม่ของจังหวัด มุ่งสู่ศูนย์กลางในการเรียนรู้

นายธวัชชัย โคตรวงษ์ ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ภาคอีสาน ดีป้า กล่าวว่า  ดีป้า พร้อมด้วย จังหวัดอุบลราชธานี ได้ดำเนินกิจกรรมขับเคลื่อนโครงการเมืองอัจฉริยะ (สมาร์ทซิตี้) อย่างต่อเนื่อง โดยเป็น 1 ใน 40 พื้นที่ประกาศเขตส่งเสริมเมืองอัจฉริยะ ประเภทเมืองเดิมน่าอยู่ และเมืองใหม่ทันสมัย โดยมีการกำหนดเขตพื้นที่ที่มีความพร้อมและศักยภาพสำหรับการพัฒนาเมืองอัจฉริยะให้เป็นเขตพื้นที่นำร่อง เพื่อดำเนินการเสนอขอสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์และจัดทำข้อเสนอเพื่อขอรับรองให้เป็นเมืองอัจฉริยะ จำนวน 4 เมือง ประกอบด้วย เขตพื้นที่อำเภอเมืองอุบลราชธานี (เมืองเดิม) และ 3 เขตพื้นที่เมืองใหม่ใน อำเภอโขงเจียม อำเภอสิรินธร และเขตการค้าชายแดนช่องเม็ก

159603431646

โดยมุ่งเน้นการพัฒนาในทุกภาคส่วนทั้งด้านสิ่งแวดล้อมอัจฉริยะ (Smart Environment) เศรษฐกิจอัจฉริยะ (Smart Economy) การเดินทางและขนส่งอัจฉริยะ (Smart Mobility) และพลเมืองอัจฉริยะ (Smart People) รวมถึงสร้างศักยภาพด้านการแข่งขันด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในพื้นที่ เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้ จัดแสดงผลงานของผู้ประกอบการดิจิทัลในเขตอีสานตอนล่าง และเตรียมความพร้อมในการพัฒนาเขตพื้นที่การค้าชายแดนให้เป็นแหล่งการค้าการลงทุนเชื่อมโยง 4 ประเทศ ได้แก่ ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ

ด้าน นายศุภศิษย์ กอเจริญยศ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวว่า จังหวัดอุบลราชธานีได้จัดสรรพื้นที่ขนาด 3 ไร่ ภายในศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานีให้ ดีป้า สำหรับจัดตั้ง Digital Valley @Ubon ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวจะเป็นทั้งอาคารสำนักงาน ดีป้า และระบบนิเวศด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลแห่งใหม่ของจังหวัด อีกทั้งเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเมืองอัจฉริยะตามโครงการเพิ่มศักยภาพการพัฒนาเมืองอัจฉริยะอุบลราชธานี

นอกจากนี้ยังได้มีการร่วมชี้แจงแนวทางการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ผ่านมาตรการช่วยเหลือหรือการอุดหนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในชนบท (depa Digital Transformation Fund for Community) และมาตรการคูปองดิจิทัลเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล (depa mini-Transformation Voucher)

159603433692

โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้วิสาหกิจชุมชนประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลสมัยใหม่ถือเป็นก้าวสำคัญของการพัฒนาพื้นที่ เพื่อยกระดับการบริหารจัดการให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบโรงเรือนอัจฉริยะ (Smart Farm) ในการเพาะปลูกที่จะช่วยอำนวยความสะดวกในการดูแลผลผลิต ป้องกันศัตรูพืช ควบคุมปริมาณการให้น้ำ ปุ๋ย อุณหภูมิ และแสงสว่างได้อย่างแม่นยำ ลดต้นทุน ขณะเดียวกัน ผลผลิตมีคุณภาพตรงตามความต้องการของตลาด ขายได้ราคาดี และเมื่อเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มการจำหน่ายออนไลน์จะทำให้เกษตรกรสามารถเข้าถึงลูกค้าได้โดยตรง

159603435122

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง