ล่าสุด 'สุพัฒนพงษ์' ไขก๊อกบอร์ด พีทีทีจีซี จ่อนั่ง รมว.พลังงาน

ล่าสุด 'สุพัฒนพงษ์' ไขก๊อกบอร์ด พีทีทีจีซี จ่อนั่ง รมว.พลังงาน

"สุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์" ไขก๊อกบอร์ด พีทีทีจีซี คาดเตรียมพร้อมรับตำแหน่ง รมว.พลังงาน คนใหม่

บริษัท พีทีทีโกลบอลเคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ PPTGC แจ้งตลาดหลักทรัพย์เช้าวันนี้ (24ก.ค.) ว่า นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ กรรมการ และกรรมการกำกับกดูแลกิจการ ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 23 ก.ค.2563 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เป็นที่คาดหมายกันว่า การลาออกของนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ในครั้งนี้ เพื่อไปรับตำแหน่งรัฐมนตรี ในรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หลังได้รับการทาบทามให้ไปดำรงตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน แทนนายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ ที่ลาออกไปก่อนหน้านี้

สำหรับนายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ปัจจุบันอายุ 60 ปี เป็นบุคลากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในธุรกิจพลังงาน และเป็น 1 ในทีมที่ปรึกษาเศรษฐกิจของนายกรัฐมนตรี ซึ่งคาดว่าได้รับการทาบทามจากนายกรัฐมนตรีให้มานั่งเก้าอี้กระทรวงพลังงาน

นายสุพัฒนพงษ์ จบการศึกษา วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมเคมี) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผ่านการอบรมหลักสูตร “การปฏิรูปและสร้างเครือข่ายนวัตกรรม” รุ่นที่ 2/2561 สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.) รุ่นที่ 23/2559 สถาบันวิทยาการตลาดทุน หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านวิทยาการพลังงาน รุ่นที่ 4 (วพน. 4) สถาบันวิทยาการพลังงาน หลักสูตร Oxford Energy Seminar 2013, United Kingdom

เป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานด้านพลังงาน 5 ปีย้อนหลัง เคยเป็นประธานกรรมการ บริษัท โกลบอลกรีนเคมิคอล จำกัด (มหาชน) กรรมการบริหารความเสี่ยง บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) อดีตประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) อดีตประธานกรรมการ บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) อดีตกรรมการ บริษัท PTTGC International Private Limited เป็นต้น

นอกจากนี้ นายสุพัฒนพงษ์ ยังได้ลาออกจาก กรรมการและประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงองค์กร บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) หรือ PTT ด้วย โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป

159555764739