เช็คสิทธิ์ ‘ประกันสังคม’ มาตรา 33 รับ ‘เงินเยียวยา' 15,000 บาท สรุปล่าสุด! (21 ก.ค. 63)

เช็คสิทธิ์ ‘ประกันสังคม’ มาตรา 33 รับ ‘เงินเยียวยา' 15,000 บาท สรุปล่าสุด!  (21 ก.ค. 63)

อัพเดท! รายละเอียดเงินเยียวยา “ประกันสังคม” สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 รับเงิน 15,000 บาท พร้อมเปิดวิธีเช็คสิทธิง่ายๆ ที่นี่

ช่วงสถานการณ์โควิด-19 "ประกันสังคม" มีนโยบายช่วยเหลือผู้ประกันตนที่ว่างงานจากสถานการณ์โรคระบาด ด้วยการจ่าย "เงินเยียวยา" นับตั้งแต่ช่วงเดือน มี.ค. 63 โดยประกันสังคม ทยอยช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบ ตามคุณสมบัติต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวมรายละเอียด และเงื่อนไข ของผู้ประกันตนมาตรา 33 ในกองทุนประกันสังคมที่จะได้รับการเยียวยาจากสถานการณ์โควิด-19 แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มหลัก ดังนี้

  • กลุ่มแรก: ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 39 ที่ส่งเงินสมทบครบ 6 เดือน จะได้รับการช่วยเหลือตามกรณีต่างๆ ดังนี้

1. ว่างงาน ด้วยเหตุสุดวิสัย 

- ไม่ได้ทำงาน หรือนายจ้างไม่ให้ทำงาน กักตัว 14 วันเนื่องจากใช้ชิดผู้ติดเชื้อโควิด-19 จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
- หน่วยงานภาครัฐ มีคำสั่งให้หยุดกิจการชั่วคราว จ่าย 62% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน

 2. ว่างงาน จากการลาออกหรือเลิกจ้าง 

- ว่างงาน จากการลาออก จ่าย 45% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 90 วัน
- ว่างงาน จากกรณีเลิกจ้าง จ่าย 70% เป็นระยะเวลาไม่เกิน 200 วัน  

 3. ลดภาระนายจ้างและผู้ประกันตน 

- ลดอัตราเงินสมทบนายจ้าง และผู้ประกันตน 4% เป็นระยะเวลา 6 เดือน
- ขยายเวลาส่งเงินสมทบของนายจ้าง และผู้ประกันตนมาตรา 33, 39 งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เม.ย. พ.ค. 63 ออกไปอีก 3 เดือน งวดค่าจ้างเดือน มี.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ค. 63 งวดค่าจ้างเดือน เม.ย. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ส.ค. 63
และงวดค่าจ้างเดือน พ.ค. เลื่อนส่งได้ ภายใน 15 ก.ย. 63 

  

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง: 

   

159539474554

  • กลุ่มที่ 2 : ผู้ประกันตนมาตรา 33 ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน 

ล่าสุด ที่ประชุม ครม. 21 ก.ค. 63 มีมติในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโควิด-19 ตามที่กระทรวงแรงงาน เสนอให้มีการจ่ายเงินเยียวยาให้กับ "ผู้ประกันตนตามมาตรา 33" ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 โดยมีสาระสำคัญ คือ

จะมีการชดเชยรายได้แก่ลูกจ้างของสถานประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งยังไม่ได้รับการช่วยเหลือเยียวยาฯ ของกระทรวงแรงงาน วงเงินรวม 896.64 ล้านบาท

โดยกำหนดกลุ่มเป้าหมาย คือ "ผู้ประกันตนตามมาตรา 33 ที่ส่งเงินสมทบไม่ครบ 6 เดือน ภายใน 15 เดือน ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จำนวน 59,776 คน โดยจะมีการจ่ายเงินเยียวยาเดือนละ 5,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน (มิถุนายน – สิงหาคม 2563) รวมเป็นเงิน 15,000 บาท โดยจ่ายเพียงครั้งเดียว"

  •  ช่องทางเช็คความคืบหน้า "เงินเยียวยา" จาก "ประกันสังคม" 

สำหรับผู้ประกันตนมาตรา 33 สามารถตรวจสอบสถานะ "เงินเยียวยา" จาก "ประกันสังคม" จากช่องทางต่างๆ ได้ ตามช่องทางที่เปิดให้บริการดังต่อไปนี้

- ช่องทางที่ 1: เว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม "www.sso.go.th

- ช่องทางที่ 2: ผ่านแอพพลิเคชั่น "SSO Connect mobile" จาก App Store หรือ Play Store

- ช่องทางที่ 3: สอบถามผ่านโทรศัพท์ โซเชียลมีเดีย หรือติดต่อโดยตรงที่สำนักงานประกันสังคม ในเขตพื้นที่ใกล้บ้าน 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: เปิดวิธีเช็คสถานะ 'เงินเยียวยา' จาก 'ประกันสังคม'

159539596149