'เยาวชนปลดแอก' เปิดแถลงการณ์ข้อเรียกร้องฉบับเต็ม

'เยาวชนปลดแอก' เปิดแถลงการณ์ข้อเรียกร้องฉบับเต็ม

กลุ่มแกนนำผู้ชุมนุม "เยาวชนปลดแอก" เผยแถลงการณ์เปิดข้อเรียกร้อง ฉบับเต็ม หลังรวมตัวที่ "อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย" และรอดูท่าทีรัฐบาลในอีก 2 สัปดาห์

เฟซบุ๊ค "เยาวชนปลดแอก - Free YOUTH" โพสต์ภาพเอกสาร ข้อเรียกร้อง 3 ข้อที่มีต่อรัฐบาล ฉบับเต็มเป็นครั้งแรก โดยมีใจความสำคัญเกี่ยวกับการเรียกร้องให้ยุบสภา หยุดคุกคามประชาชน และร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดยมีรายละเอียดเนื้อหาดังนี้

"นี่คือแถลงการณ์และข้อเรียกร้องฉบับเต็มของเราที่ได้ประกาศไปเมื่อ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา เราเป็นเพียงกลุ่มเยาวชนเล็กๆที่รวมตัวกันขึ้นเพราะคาดหวังในอนาคตที่ดีกว่า สิ่งที่เราและเพื่อนๆจากสนท.ได้ออกมาทำลงไปในเมื่อวานนี้ เราทำด้วยใจบริสุทธิ์ หากผิดพลาดประการใด เราต้องขออภัยไว้ ณ ที่นี่ และขอขอบคุณประชาชนทุกคนที่เข้าร่วมกับเรา ขอขอบคุณทุกความช่วยเหลือ ที่ทำให้เราได้รู้ว่า เราไม่ได้เดินอย่างโดดเดี่ยว

ช่างน่าขันที่ความปลอดภัยในประเทศนี้มักจะไม่เกิดขึ้นกับผู้ที่พูดความจริง นับจากเมื่อวานนี้แสงแห่งประชาธิปไตยได้ถูกทำให้สว่างขึ้นอีกครั้ง ยิ่งคุณเด็ดดอกไม้ ดอกไม้จะยิ่งบาน

มันจะไม่จบลงแค่นี้"

แถลงการณ์เยาวชนปลดแอก เรื่อง ขอประเทศที่เป็นของ "ประชาชน"

เราทุกคนไม่ควรมาอยู่ตรงนี้ด้วยซำ้ เราควรได้ใช้เวลาในการทําสิ่งที่ตนเองรัก และร่วมพัฒนาประเทศไปด้วยกัน แต่ในประเทศห้ามพัฒนาเช่นนี้ แม้แต่สิ่งที่เป็นสิทธิ ขั้นพื้นฐานที่สุดอย่างการเรียกร้องความยุติธรรมเป็นสิ่งที่เกิดได้ยากยิ่ง สิ่งที่พวกเรา ร้องขอในวันนี้ไม่ได้มีอะไรมากไปกว่า

ขออนาคตที่ดีให้พวกเราเยาวชน ขอรัฐบาลที่ฟังเสียงของประชาชนมาจาก ประชาชน ขอรัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ขอประเทศที่เป็นของประชาชน

แต่อนาคตของประเทศไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่เยาวชน แต่คือประชาชนทุกคน ยิ่งเรา เงียบ ยิ่งเราหวาดกลัว เราจะตกอยู่ภายใต้ความมืดมิดไปอีกชั่วลูกชั่วหลาน ยิ่งเรา ปล่อยให้เป็นเช่นนี้นานไปเท่าไหร่ ในอนาคตเมื่อลูกหลานของเราทนไม่ไหว กระสุนฟรี จากภาษีประชาชนที่เขาสั่งสมบันอาจจะมากเกินไปจนความสูญเสียที่เกิดขึ้นในอนาคต อาจมากกว่าการพูดความจริงในตอนนี้เสียด้วยซ้ำ

เราต้องทําเรื่องนี้ให้จบในรุ่นของเรา เราจึงขอประกาศข้อเรียกร้อง 3 ประการ ดังต่อไปนี้

1. “ต้องประกาศยุบสภา" รัฐบาลสืบทอดอํานาจภายใต้การนําของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ล้มเหลวในการบริหารเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเกิดวิกฤตการ แพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 รัฐบาลได้ประกาศภาวะฉุกเฉินและออกมาตรการ Lockdown ส่งผลให้มีคนตกงานและขาดรายได้เป็นจํานวนมาก แต่รัฐบาลก็มิได้เยียวยา อย่างถ้วนหน้าและทั่วถึง มิหนําซำ้ยังปล่อยให้ประชาชนเดือดร้อนจากพิษเศรษฐกิจโดย ที่ไม่แยแสแต่อย่างใด ยิ่งไปกว่านั้นยังได้ปล่อยปละละเลยให้แขก VIP ที่มีเชื้อไวรัสเข้ามาในประเทศโดยที่ไม่ได้กักตัวซึ่งถือว่าสุ่มเสี่ยงต่อโอกาสที่จะมีการแพร่ระบาดครั้งใหญ่ รอบ 2

ด้วยเหตุนี้เราจึงไม่อาจไว้วางใจให้รัฐบาลชุดนี้บริหารบ้านเมืองต่อไปได้ จึงขอยื่นคํา ขาดว่า ทยกรัฐมนตรีต้องประกาศ “ยุบสภา" เพื่อคืนอํานาจให้ประชาชนและเปิดทาง ให้คนที่มีความรู้ความสามารถมาแก้ไขปัญหาทางการเมืองและเศรษฐกิจ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง: 

2. “หยุดคุกคามประชาชน" ภายหลังการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2552 เราต่างก็ หวังกันว่าประเทศไทยจะมีความเป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ประชาชนจะมีเสรีภาพในการ แสดงออก และเสรีภาพในการชุมนุมโดยที่ไม่ถูกคุกคามและยัดข้อกล่าวหาหรือคดีความ แต่ความเป็นจริงแล้วหาเป็นเช่นนั้นไม่การคุกคามทั้งทางกายภาพและทางจิตวิทยา ยังคงดําเนินต่อไปแทบไม่ต่างจากเมื่อสมัยที่ คสช.ยังมีอํานาจอยู่ เพื่อน ๆ พี่ ๆ น้อง ๆ ลูก ๆ หลาน ๆ ของเราถูกยัดคดีไปทีละคน ทีละคน มีการอ้างความมั่นคงเพื่อปิดปาก ประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยและความยุติธรรม ดังนั้นเราจึงขอเรียกร้อง ให้หยุดคุกคามประชาชน ทั้งทางกายภาพ ทางจิตวิทยาตลอดจนการยัดข้อหาเพื่อ ดําเนินคดีรวมไปถึงให้รัฐสภายกเลิกกฎหมายที่ละเมิดเสรีภาพในการแสดงออกและ เสรีภาพในการชุมนุมตามระบอบประชาธิปไตย

3. "ร่างรัฐธรรมนูญใหม่" เรามีรัฐธรรมนูญที่เอื้อต่อการสืบทอดอํานาจของรัฐบาล เผด็จการ โดยแรกเริ่มเดิมทีก็มีที่มาที่ไม่ชอบธรรมตามระบอบประชาธิปไตยแล้ว เพราะ คณะผู้ร่างไม่ได้มีความยึดโยงกับประชาชน ผู้ที่รณรงค์ให้ไม่รับร่างรัฐธรรมนูญในการ ลงประชามติก็ถูกคุกคามและยัดข้อหากันไปหลายคน เนื้อหาของรัฐธรรมนูญก็เป็นไป เพื่อรักษาระบอบเผด็จการในคราบประชาธิปไตย ไม่ว่าจะเป็น
- ส.ว. 250 เสียงยกมือโหวตให้หัวหน้าคณะรัฐประหารเป็นนายกรัฐมนตรีเพื่อสืบทอด อํานาจ
- องค์กรอิสระ และศาลถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกําจัดประชาชนและนักการเมืองที่เห็น ต่างจากผู้มีอํานาจทั้งที่พูดถึงได้และพูดถึงไม่ได้
- ระบบเลือกตั้งแบบจัดสรรปันส่วนผสมและบัตรใบเดียวที่บิดเบือนเจตจํานงของ ประชาชน และทําให้เกิดรัฐบาลที่ไม่เข้มแข็ง ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สามารถแก้ไขปัญหา ประเทศได้ รวมไปถึงการผุดของงูเห่าหรือผู้แทนราษฎรที่ทรยศต่อประชาชน
- นอกจากนี้ยังมีโครงสร้างที่ไม่เป็นธรรมอื่นๆ อีกที่เป็นต้นตอปัญหาที่เรื้อรังมาเป็น เวลายาวนาน

สิ่งเหล่านี้สะท้อนให้เห็นว่ารัฐธรรมนูญฉบับสืบทอดอํานาจนี้เป็นต้นตอของปัญหาทั้ง ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ดังนั้นการจะปลดล็อกกุญแจดอกแรกที่จะนําพา ประเทศไทยเปลี่ยนผ่านไปสู่ระบอบประชาธิปไตยที่อํานาจสูงสุดเป็นของประชาชนอย่าง แท้จริงได้ คือ การแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อเปิดทางให้มีการร่างรัฐธรรมนูญใหม่ โดย คํานึงถึงหลักการสิทธิมนุษยชนเป็นหลักและปราศจากการแทรกแซงของคนที่ ประชาชนไม่ได้เลือก

หากภายใน 2 สัปดาห์นับตั้งแต่เราอ่านประกาศวันที่ 18 กรกฎาคมนี้ หากไม่มีการตอบ รับใด ๆ จากทางรัฐบาลเกี่ยวกับข้อเรียกร้องทั้ง 3 ประการนี้ เราจะทําการยกระดับ การชุมนุมต่อไป

"เผด็จการจงพินาศ ประชาธิปไตยจงเจริญ" เยาวชนปลดแอก

159512534449

159512535423

159512536324