กสร. จัดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง

กสร. จัดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้าง-ฝ่ายลูกจ้าง เพื่อเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง
16 กรกฎาคม 2563
266

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ดำเนินการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ทำหน้าที่ไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาทและพิจารณาคดีในศาลแรงงาน

นายอภิญญา สุจริตตานันท์ อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (กสร.) เปิดเผยว่า ตามที่ กสร. ได้ประชาสัมพันธ์ให้สมาคมนายจ้าง รัฐวิสาหกิจ และสหภาพแรงงาน เสนอชื่อผู้แทนในการเลือกตั้งและลงคะแนนเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ตามมาตรา 14 (1) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 และแจ้งคณะกรรมการหรือองค์กรที่เกี่ยวกับแรงงานเสนอชื่อผู้เข้าร่วมประชุมและเลือกกันเองเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ตามมาตรา 14 (2) แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานฯ  

ซึ่งขณะนี้ครบกำหนดระยะเวลาในการเสนอชื่อแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัคร ผู้ลงคะแนน และผู้เข้าร่วมประชุมและเลือกกันเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัคร ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 25 คน ฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 22 คน และผู้ลงคะแนนฝ่ายนายจ้าง จำนวน 35 คน และฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 93 คน และมีผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้าประชุมและเลือกกันเอง ฝ่ายนายจ้าง จำนวน 207 คน และฝ่ายลูกจ้าง จำนวน 91 คน

นายอภิญญา กล่าวต่อว่า กสร. ได้กำหนดจัดเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและฝ่ายลูกจ้าง เพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ทดแทนผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานซึ่งจะหมดวาระดำรงตำแหน่งใน ปี พ.ศ. 2563 โดยกำหนดจัดขึ้น 3 วัน ดังนี้

  1. การเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายลูกจ้างเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงานกลาง ในวันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563 ระหว่างเวลา 9.00 – 15.00 น. ณ บริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
  2. การประชุมและเลือกตั้งกันเองของผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ในวันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 และบริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร
  3. การประชุมและเลือกตั้งกันเองของผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง  ในวันอาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2563 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมจอมพล ป.พิบูลสงคราม ชั้น 5 และบริเวณชั้นล่าง อาคารกระทรวงแรงงาน กรุงเทพมหานคร

กสร. จึงขอให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบและเข้าร่วมดำเนินการ ตามกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังที่กล่าวมา โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักแรงงานสัมพันธ์ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน โทรศัพท์ 02 246 8993 02 246 8793

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง