'เราเที่ยวด้วยกัน' กับสิทธิ์ 'ลงทะเบียน' ที่หลายคนยังสงสัย

'เราเที่ยวด้วยกัน' กับสิทธิ์ 'ลงทะเบียน' ที่หลายคนยังสงสัย

"เราเที่ยวด้วยกัน" อธิบายการ "ลงทะเบียน" รับส่วนลด 40% คูปอง 600 บาท และคืนเงินค่าตั๋ว แบบเข้าใจง่าย ใช้สิทธิได้จริง

ตามมติ ครม. ที่อนุมัติงบประมาณ กระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศ ไทยเที่ยวไทย ดำเนินการฟื้นฟูเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยว หลังจากได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เป็นระยะเวลา 4 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม - 31 ตุลาคม 2563 ผ่านโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ที่มาจากการรวมโครงการ เราไปเที่ยวกัน และ เที่ยวปันสุข เข้าด้วยกัน ซึ่งเปิดให้ลงทะเบียน ตั้งแต่ 6.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นมา

โดยโครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ประกอบไปด้วย 3 โครงการย่อย คือ

สนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พัก

40% ของราคาที่พักต่อห้องต่อคืน (ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน)

จำกัดสิทธิคนละไม่เกิน 5 ห้อง หรือ 5 คืน

จองแล้ว ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงภายหลังไม่ได้

สนับสนุนส่วนลดค่าอาหารและค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยว

159488023746

สนับสนุนคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวมูลค่า 600 บาทต่อห้องต่อคืน เมื่อ เช็คอินโรงแรมสำเร็จ

ผู้ลงทะเบียน ผ่าน เราเที่ยวด้วยกัน จะได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว วันละ 1 ครั้ง หลังเวลา 17:00 น. ของวัน check-in โดยคูปองจะหมดอายุเวลา 24:00 น. ของวัน check-out

คูปองอาหาร/ท่องเที่ยวสามารถใช้ได้ที่ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวที่ร่วมโครงการ โดยประชาชนชำระ 60% และรัฐบาลสนับสนุนอีก 40% ผ่านการตัดเงินจากคูปอง

สนับสนุนค่าเดินทางโดยเครื่องบิน

รัฐบาลสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของค่าตั๋วเครื่องบิน ทั้งนี้ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง

ประชาชนแสดงความประสงค์ขอ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินผ่านเวปไซต์ โดยจะได้รับเงินสนับสนุนเมื่อตรวจสอบแล้วว่ามีการเดินทางจริงและเข้าพักจริง

จำกัดจำนวนการ redeem ค่าตั๋วเครื่องบินได้ ห้องพักละ 2 ที่นั่ง ตามจำนวนห้องพักที่เข้าพักโรงแรมจริง ทั้งนี้รวมไม่เกิน 10 ที่นั่ง

*** ขณะที่ เรื่องของ รถเช่า และรถโดยสารไม่ประจำทางนั้น ยกเลิกการสนับสนุน เนื่องจากตรวจสอบการเดินทางข้ามจังหวัดไม่ได้ ***

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

159488028290

ผู้ที่สนใจเข้าร่วมลงทะเบียน โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน ต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลสัญชาติไทย มีบัตรประจำตัวประชาชน
2. มีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ลงทะเบียน
3. ต้องเลือกท่องเที่ยว กิน และพักในจังหวัดอื่นที่ไม่ใช่จังหวัดตามทะเบียนบ้านของตนเอง
4. ต้องมีสมาร์ทโฟนที่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ ท่องเที่ยว ที่พัก และสิทธิประโยชน์อื่นๆ
5. ต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน เป๋าตัง และยืนยันตัวตนในแอปฯ รอไว้ โดยหากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว จะต้องรอข้อความ SMS ยืนยันการลงทะเบียนภายใน 3 วัน

*** เมื่อลงทะเบียนเสร็จ จะต้องรอรับ SMS ยืนยันสิทธิ์ ภายใน 3 วัน เพื่อจองโรงแรมในวันที่ 18 กรกฎาคม เป็นต้นไป (ต้องได้รับ SMS ยืนยันก่อน จึงจะจองโรงแรมได้) ***

159488030475

สำหรับรายละเอียดการจองโรงแรมนั้น วันที่ 18 กรกฎาคม 2563 เปิดให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ จองโรงแรมผ่าน 2 วิธี (เฉพาะโรงแรมที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้น) คือ

  • จองโดยตรงกับโรงแรม
  • จองผ่าน ผู้ให้บริการจองที่พักต่างๆ

หลังจากผู้ที่ได้รับสิทธิ์จองที่พักแล้ว ต้องแจ้งโรงแรมล่วงหน้า 3 วัน ก่อนจะเช็คอิน โดยจะเริ่มเข้าพักวันแรก ได้ตั้งแต่วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ต้องเช็คอิน ด้วยแอพฯ เป๋าตัง เพื่อรับคูปองอาหาร / ท่องเที่ยว (คืนละ 600 บาท) สูงสุด 5 คืน โดยคูปองจะใช้ได้ถึงสิ้นวันที่เช็คเอาต์ แล้วเท่านั้น

*** สำหรับจำนวนสิทธิ์ที่พัก โครงการได้จำกัดเพียง 5 ล้านสิทธิ์ โดยระบบจะเริ่มนับหลังจากที่ผู้ลงทะเบียน จ่ายเงินจองโรงแรมเรียบร้อยแล้วเท่านั้น ***