โดยว่าที่ร้อยโท ขจรศักดิ์ เจริญฤทธิ์วัฒนา ผู้อำนวยการโรงเรียนวิสุทธิกษัตรีสมุทรปราการ ออกประกาศด่วน ปิดสถานศึกษาชั่วคราวระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2563 เหตุจากมีนักเรียนไปสถานที่สุ่มเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 13 ก.ค.2563 ที่ผ่านมา และได้มาโรงเรียนตามปกติเมื่อวานนี้ (14 ก.ค.2563) ซึ่งก่อให้เกิดปัจจัยเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 

เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน โรงเรียนวิสุทธิกษัตรีสมุทรปราการ จึงประกาศปิดสถานศึกษาด้วยเหตุดังกล่าว โดยให้นักเรียน เรียนผ่านระบบออนไลน์ของทางโรงเรียน

 

 รร.วิสุทธิกษัตรีสมุทรปราการประกาศด่วน หลังพบ นร.ไปที่ที่มีผู้ติดเชื้อโควิด-19