ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้านไทยร่วม 'CPTPP'

ยื่นหนังสือถึงนายกฯ ค้านไทยร่วม 'CPTPP'

เครือข่ายเขียนอนาคตประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยื่นหนังสือถึงนายกฯ คัดค้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP)

เครือข่ายเขียนอนาคตประเทศไทยและภาคีเครือข่ายทั่วประเทศ ยื่นหนังสือคัดค้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิค (CPTPP) ถึงนายกรัฐมนตรีผ่านนายสุภรณ์ อัตถาวงศ์ กรมมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี พร้อมอ่านแถลงการณ์และทำกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์แสดงจุดยืนคัดค้านขอให้รัฐบาลยกเลิกการพิจารณาให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP ที่ ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ กพร. ทำเนียบรัฐบาล

159471526086

159471527844

159471529744

159471531411