โซเชียลถล่ม 'บิ๊กแดง' หลัง 'ทหารอียิปต์' ติดโควิด เข้าไทยแบบวีไอพี

โซเชียลถล่ม 'บิ๊กแดง' หลัง 'ทหารอียิปต์' ติดโควิด เข้าไทยแบบวีไอพี
13 กรกฎาคม 2563
23,570

โซเชียลมีเดียเดือด ถามหาความรับผิดชอบจาก "บิ๊กแดง" หลัง "ทหารอียิปต์" ได้สิทธิพิเศษเข้าไทย ไม่ต้องกักตัว 14 วัน ในสถานที่รัฐจัดไว้ ติดโควิด-19

จากกรณี ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019 (ศบค.) ออกมาเปิดเผยข้อมูล พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 3 ราย และหนึ่งในนั้น เป็นทหารอียิปต์ติดโควิด -19 โดยเดินทางพร้อมลูกเรือที่เดินทางเข้าประเทศไทย ในฐานะ เป็นหนึ่งใน 11 กลุ่มชาวต่างชาติที่สามารถเข้าประเทศไทยได้

ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548  เรื่อง "การเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร" ซึ่ง กลุ่มทหารอียิปต์ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทยครั้งนี้ จัดอยู่ในกลุ่ม "ผู้ควบคุมยานพาหนะ หรือ เจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ" ซึ่งเข้ามาในราชอาณาจักรตามภารกิจ และมีมาตรการรองรับในการกำกับดูแล พร้อมเข้าพักในโรงแรมและเดินห้าง จ.ระยอง

แม้ว่า ทหารรายนี้จะเดินทางเข้ามาในลักษณะของ "ลูกเรือ" เดินทางเข้าประเทศไทยได้ ในฐานะ "ผู้ควบคุมยานพาหนะหรือเจ้าหน้าที่ประจำยานพาหนะ  ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจ และมีกำหนดเวลาเดินทางออกนอกราชอาณาจักรชัดเจน"

แต่ตามข้อกำหนด ส่วนหนึ่งระบุว่า..

"ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อควบคุมดูแลให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักร ปฏิบัติตามเงื่อนไข เงื่อนเวลา และหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกำหนดไว้โดยเคร่งครัด และให้ผู้ซึ่งพนักงาน เจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อ สั่ง หรือ กำหนดเป็นเงื่อนไขในการเดินทาง หรือ การเข้ามาในราชอาณาจักร รับการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต ณ สถานที่และตามระยะเวลาซึ่งทางราชการกำหนด หรือปฏิบัติตามระบบการตรวจสอบการเดินทางในราชอาณาจักร หรือการใช้แอปพลิเคชั่นติดตามตัว เพื่อให้มารับการตรวจหาเชื้อ เมื่อมีเหตุอันควรสงสัยวาง มีการติดเชื้อได้"

สื่อสังคมโซเชียลจึงได้เริ่มมีการตั้งคำถามถึงการอนุมัติให้ชาวต่างชาติ สามารถเข้ามาในประเทศไทย ว่า ได้รับการยกเว้นไม่ต้องเข้ากักตัว 14 วันนั้น เหมาะสมหรือไม่..

ล่าสุด โซเชียลมีเดีย ได้โพสต์ข้อความโจมตี และเรียกร้องความรับผิดชอบจาก บิ๊กแดง - พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผู้บัญชาการทหารบก ที่ก่อนหน้านี้ ได้ออกมาชี้แจงบุคคล และคณะวีไอพีจากต่างประเทศ เดินทางเข้าประเทศไทย โดยไม่ต้องกักตัว 14 วัน ตาม ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในการสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 มาอ้างอิง

159463415352

159463470188

159463470062

159463470138

159463634236

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง