พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : เ ก็ บ ฝ น เ พ า ะ ก ล้ า ฝั น

พิบูลศักดิ์ ละครพล : บทกวี : เ ก็ บ ฝ น เ พ า ะ ก ล้ า ฝั น
14 กรกฎาคม 2563 | โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล / กรุงเทพวันอาทิตย์
380

ย้อนเรื่องดีๆ วัยเยาว์ เป็นกำลังใจรอวันโลกปลอดไวรัส : บทกวี และ การวาดภาพสีน้ำ โดย พิบูลศักดิ์ ละครพล ศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี 2560 จากคอลัมน์ 'ผ่านตามาตรึงใจ' ในเซ็คชั่น กรุงเทพวันอาทิตย์ ฉบับวันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563

เ ก็ บ ฝ น เ พ า ะ ก ล้ า ฝั น

เรื่อง/ภาพ : พิบูลศักดิ์ ละครพล

[email protected]

-------------------------------------------------

เนื้อเรื่องวางเซ็นเตอร์

-------------------------------------------------

แม้ฝนจะทิ้งฟ้า

แต่ก็มาตกเสมอ

หวังไว้ย่อมได้เจอ

เพียงใจคงดำรงหวัง

วาดหวังสวยงามไว้

ให้ใจเริงเพลงพลัง

ลักยิ้มเยาว์วัยยัง

เบิกฝันบินจินตนา

เก็บฝนเพาะกล้าฝัน

โปรยแบ่งปันสุขหรรษา

ครอบแดนข้ามแผ่นฟ้า

รุ้งรักตรึงเป็นหนึ่งเดียว

จากต้นจนปลายรุ้ง

ทุ่งไมตรีขจีเขียว

ภิรมย์โลกกลมเกลียว

มิตรภาพมั่นสันติครอง

ฝันดีเถิดที่รัก เอนไหล่พัก พิงใจหมอง

ฝันใหม่ให้เรืองรอง ฟ้าสดใสปลอดไวรัส

+ + +

๐๘/๐๗/๒๕๖๓

------------------------------------------------------

159448094732

ชื่อภาพ : ฟ้าหลังฝน

สถานที่ : ทุ่งดาว พะเยา

เทคนิค : สีน้ำบนกระดาษ

ขนาด : ๒๘ x ๓๘ เซนติเมตร

-----------------------

:: บทกวีฉบับที่ผ่านมา ::

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง