เมื่อวันที่ 8 ก.ค. 63 คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาผลกระทบจากการเข้าร่วมความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้สำหรับหุ้นส่วนเศรษฐกิจภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก (CPTPP) ที่มี นายวีระกร คำประกอบ เป็นประธาน อยู่ระหว่างการเสนอสภาฯ ในวันนี้ เพื่อขอยืดระยะเวลาการพิจารณาทบทวนไทยควรเข้าร่วม CPTPP ออกไปอีก 60 วัน จากเดิมที่จะยื่นต่อสภาฯพิจารณาวันที่ 10 ก.ค. นี้

ทั้งนี้ หลังจากมีรายงานว่ามีความพยามยามจากรัฐบาลที่จะให้ไทยสมัคราเข้าร่วมเจรจาCPTPP ให้ทันภายในปีนี้ โดยมีกระแสข่าวว่าพรรคการเมืองบางพรรคที่สนับสนุนการเข้าร่วม CPTPP เตรียมเสนอเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเศรษฐกิจในวันที่ 10 ก.ค. ก่อนที่จะนำเรื่องเสนอต่อ ครม. วันที่ 14 ก.ค. 63