4 ก.ค. 2563 เปิดบทเพลงเทิดพระเกียรติ ‘วรขัตติยราชนารี’

4 ก.ค. 2563 เปิดบทเพลงเทิดพระเกียรติ  ‘วรขัตติยราชนารี’
4 กรกฎาคม 2563 | โดย วลัญช์ สุภากร
396

เปิดบทเพลงเทิดพระเกียรติ "วรขัตติยราชนารี" แด่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พร้อมเชิญร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 63 พรรษา วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 

วัดจุฬาภรณ์วนาราม ร่วมกับ ศูนย์นวัตกรรมดนตรีและท่องเที่ยว สถาบันภาษาศาสตร์และวัฒนธรรมศึกษาราชนครินทร์ คณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดี ได้จัดทำ โครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมที่ได้ทรงสละพระวรกายทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ รวมถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์

ทั้งพ่อทั้งแม่ของพี่ สอนพี่มาว่า เกิดเป็นเจ้าต้องรับใช้ประชาชน พี่ก็อยู่เพื่องานนั้น อะไรที่จะช่วยให้คนไทยทุกข์น้อยลงพี่ก็จะทำ”  

พระดำรัส ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

159380081348

* * *

บทเพลงเทิดพระเกียรติ  

"วรขัตติยราชนารี"

ราชนารีมีเพียงหนึ่งเพียบพร้อม      แห่งอดิศรเทิดพระนามพระน้องนาง

โอ้เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ปรีชายิ่ง   ทรงค้นคว้าประจักษ์จริงให้ปวงชน

พระเมตตาต่อสรรพสัตว์ชัดเจนยิ่ง   หมอเจ้าฟ้าทำทุกสิ่งเพื่อทุกชีวี

ทรงฟันฝ่าเสด็จไปในทุกที่เพื่อประชาได้อยู่ดี  ตามรอยพระชนกที่เคยทรง

 

* ไทยทั้งผองโชคดีมีมิ่งขวัญ

พระอุทิศทุกคืนวันเพื่อปวงข้าฯ

ขอจงพระเกษมสำราญ พร้อมใจเปล่งวาจา

ทรงพระเจริญ

 

เสียงกู่เจิงบรรเลงเพลงแสนเสนาะ

ช่างไพเราะส่งเสียงหวานจากปลายหัตถ์

เกิดความงามความสัมพันธ์สองแผ่นดิน

* * *

คำร้อง : อนิรุธ ณ สงขลา, จรัสพร มุขพรหม
ทำนอง : อัทธ์ หัตถกุลโกวิท, พรกมล มุตตามระ

--------------------------------------------

บทเพลงและวีดิทัศน์.. คลิก

------------------------------------------------------

ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์ได้ที่ 

https://kuform.ku.ac.th/July04/main.php #วรขัตติยราชนารี #ปี2563

-------------------------

การจัดทำ โครงการเพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ดำเนินการโดยกลุ่มพสกนิกรผู้จงรักภักดีทุกภาคส่วน ภายใต้การนำของ พระครูวินัยธร ศุภชัย สุภชโย เจ้าอาวาสวัดจุฬาภรณ์วนาราม ประธานฝ่ายสงฆ์

วัดจุฬาภรณ์วนาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก สร้างขึ้นในโอกาสที่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงมีพระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 และพระราชทานนาม วัดจุฬาภรณ์วนาราม พร้อมพระราชทานตราสัญลักษณ์ จภ เป็นตราประจำวัด เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2550

159380192942

“พสกนิกรชาวไทยรับรู้ได้ว่า สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี  ได้ทรงสละพระวรกายทรงงานหนักเพื่อปวงชนชาวไทย ก่อให้เกิดคุณูปการในหลายๆ ด้าน อาทิ ด้านสุขภาพ ด้านสัตวแพทย์และด้านการประมง รวมถึงพระองค์สนพระทัย และทรงมีพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรี และทรงเป็นแบบอย่างการทรงงานด้านวัฒนธรรมเพื่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ การนี้ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 4 กรกฎาคม 2563 พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเหล้าล้นกระหม่อมอย่างหาที่สุดมิได้ จึงได้จัดทำโครงการ เพลงเฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ขึ้นเพื่อแสดงความจงรักภักดีและเผยแพร่พระเกียรติคุณ รวมถึงเพื่อเฉลิมพระเกียรติให้เป็นที่ประจักษ์” .อุทัยรัตน์ ณ นคร ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ กล่าวถึงที่มาของโครงการฯ

159380100768

อาจารย์ภาควิชาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สุรพล ธัญญวิบูลย์ ผู้อำนวยการด้านดนตรีและผู้อำนวยเพลง กล่าวถึงแนวคิดในการเรียบเรียงบทเพลงเฉลิมพระเกียรติฯ ครั้งนี้ว่า

“ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถวายงาน เพลง ‘วรขัตติยราชนารี’ โจทย์ที่ได้รับมามีทำนองที่ดีฟังแล้วคุ้นหู ในส่วนของการเรียบเรียงจะทำอย่างไรเพื่อให้ยิ่งใหญ่สมพระเกียรติของสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บทเพลงเริ่มต้นจึงใช้เสียงเครื่องดนตรีกีต้าร์คลาสสิก บรรเลงคลอประกอบการอ่านบทอาศิรวาทโดย สุริยน ศรีอรทัยกุล และ สาลิณี ปันยารชุน ซึ่งประพันธ์โดย รศ.ดร.นัทธนัย ประสานนาม  

เมื่อจบบทนำ เสียงของวงดนตรี เค.ยู. วินด์ ซิมโฟนี  (K.U. Wind Symphony) จะรับขึ้นด้วยท่วงทำนองที่ยิ่งใหญ่และสง่างาม ในบทเพลงมีการนำเสียงเครื่องดนตรี กู่เจิง ที่สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงโปรด สื่อให้เห็นถึงการเชื่อมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ไทย-จีน อย่างแน่นแฟ้น

จากนั้นนำซอด้วงมาบรรเลงทำนองเพลงมหาชัย  สอดประสานไปกับเสียงของกู่เจิงเครื่องดนตรีจีน ซึ่งเพลงมหาชัยถือเป็นเพลงเคารพหรือเพลงคำนับพระบรมวงศ์ เปรียบเสมือนพสกนิกรได้แสดงความจงรักภักดีต่อสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ เฉพาะในส่วนการถ่ายทำวีดิโอนี้ มีทีมงานทั้งนักร้องหลัก นักร้องเสียงประสาน นักดนตรี รวมจำนวน 63 ท่านครับ”

159380092597

ในการถ่ายทำบันทึกวีดิโอบทเพลงเทิดพระเกียรติ “วรขัตติยราชนารี” อาจารย์สุรพล ธัญญวิบูลย์ ยังได้คิดค้นนำกล่องบรรจุอาหารราคาหลักสิบบาทมาทำหน้ากากเฟซชีลด์(Face Shield) ให้กับเครื่องดนตรี ทดแทนการสั่งซื้อจากต่างประเทศซึ่งมีราคาแพงมาก เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการของทางภาครัฐในการรักษาระยะห่าง (Social Distance)  นับเป็นปรากฏการใหม่ของวงการดนตรีไทย ซึ่งวงดนตรีที่มีอยู่ในประเทศไทยกว่า 200 วง ก็สามารถนำแนวความคิดนี้ไปปรับประยุกต์ใช้ แถมยังประหยัดงบประมาณได้อีกด้วย

“วัดจุฬาภรณ์วนาราม สร้างขึ้นในโอกาสที่ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระชนมายุ 50 พรรษา ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 จวบจนปัจจุบันนี้(พ.ศ.2563) ทางวัดยังสร้างไม่แล้วเสร็จ ยังขาดปัจจัยอีกจำนวนหนึ่ง คาดว่าเงินที่ได้รับบริจาคจากโครงการฯ นี้ ทางวัดจะนำมาสร้างพื้นอุโบสถให้แล้วเสร็จเรียบร้อยทันกำหนดการ กราบทูลเชิญ สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จเป็นประธานในพิธีงานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝั่งลูกนิมิตและยกช่อฟ้า ในปี 2564 เป็นลำดับต่อไป”  พระครูวินัยธร ศุภชัย สุภชโย กล่าว

ผู้มีจิตศรัทธาสามารถติดตามกิจกรรมงานการกุศลทางพระพุทธศาสนาของวัดจุฬาภรณ์วนาราม ได้ที่ เพจ : วัดจุฬาภรณ์วนาราม ต.บ้านพริก อ.บ้านนา จ.นครนายก

ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

-------------------------

ภาพ : ภิรมย์ จันทร์สุระคนธ์

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: