‘ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย จ.ระยอง

‘ในหลวง-พระราชินี' พระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัย จ.ระยอง
3 กรกฎาคม 2563
287

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี เชิญ"ถุงพระราชทาน" "เครื่องอุปโภคบริโภค" ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุ"อุทกภัย" ในพื้นที่จังหวัด"ระยอง" ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระยอง ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ผู้ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบ

วันนี้ (3 ก.ค.63) เวลา 09.50 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ นายอรรถนิติ ดิษฐอำนาจ องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 2,000 ถุง ไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัยและผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง อำเภอบ้านค่าย และอำเภอปลวกแดง ณ หอประชุมโรงเรียนอนุบาลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจ

159378753613

ในโอกาสนี้ องคมนตรี เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย กับผู้ที่ได้รับผลกระทบและเจ้าหน้าที่ให้ทราบ ในการนี้ องคมนตรี ลงพื้นที่เชิญถุงพระราชทาน เครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบเหตุอุทกภัย และผู้ที่ได้รับผลกระทบในพื้นที่อำเภอเมืองระยอง จำนวน 5 ครอบครัว และพื้นที่อำเภอบ้านค่าย จำนวน 5 ครอบครัว ซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุ และพูดคุยให้กำลังใจ ราษฎรต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น โดยผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนจิตอาสาพระราชทาน เร่งให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหายตามระเบียบราชการเป็นการเร่งด่วนแล้ว

159378759667

จังหวัดระยอง แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อำเภอ 58 ตำบล 388 หมู่บ้าน ได้รับอิทธิพลจากหย่อมความกดอากาศต่ำแพร่ปกคลุม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ทำให้เกิดฝนตกหนักติดต่อกันในพื้นที่ส่งผลทำให้เกิดน้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และน้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรในพื้นที่อำเภอต่าง ๆ ทำให้บ้านเรือนราษฎร ทรัพย์สิน และพืชผลทางการเกษตรในพื้นที่ 3 อำเภอ 17 ตำบล 79 หมู่บ้าน ได้รับความเสียหาย ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 2,000 ครัวเรือน

159378755699

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง