วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เตรียมจองโรงแรม 18 ก.ค.นี้

วิธีลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เตรียมจองโรงแรม 18 ก.ค.นี้

เปิด 7 ขั้นตอนลงทะเบียน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com จาก “ธนาคารกรุงไทย” ในการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 3 ก.ค. “นักท่องเที่ยว” ที่อยากได้สิทธิ์ส่วนลดต่างๆ เตรียมตัวพร้อมกดลงทะเบียน 15 ก.ค.นี้ ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น.

วันนี้ (3 ก.ค. 2563) นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการแถลงข่าวมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวใน โครงการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเที่ยว “เที่ยวปันสุข”  ประกอบด้วย แพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กําลังใจ” พร้อมด้วยนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. , นายลวรณ แสงสนิท ผู้อํานวยการสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง กระทรวงการคลัง , นายพยุง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) ร่วมแถลงข่าว

นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่าสำหรับแพ็คเกจ “เราเที่ยวด้วยกัน” ลงทะเบียนผ่าน  www.เราเที่ยว ด้วยกัน.com รัฐบาลสนับสนุนค่าใช้จ่ายโรงแรมที่พักในลักษณะร่วมจ่าย (Co-pay) ให้ 40% ของค่าที่พัก แต่ไม่เกิน 3,000 บาท ต่อห้องต่อคืน ในการเข้าพักในโรงแรมที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและโฮมสเตย์ที่ได้ขึ้นทะเบียนตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวจะได้รับเงินท่องเที่ยว E-Voucher อีกคืนละ 600 บาท สำหรับใช้จ่ายเป็นค่าอาหารและค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในลักษณะร่วมจ่ายเช่นกัน ซึ่งรัฐบาลจะสนับสนุนการใช้จ่ายในอัตรา 40% เช่นกัน

159375757712

ในส่วนของสายการบิน รัฐบาลจะสนับสนุน “ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินบางส่วน” ในลักษณะการจ่ายคืน (Redeem) สําหรับผู้จองที่พักที่เดินทางโดยสายการบิน โดยผู้จองที่พักจะต้องดําเนินการจองและชําระค่าบัตร โดยสารเครื่องบินเต็มจํานวนผ่านทางเว็บไซต์ของสายการบิน และรัฐบาลจะจ่ายเงินคืนในอัตรา 40% ของค่าบัตรโดยสาร แต่ไม่เกิน 1,000 บาทต่อที่นั่ง เข้าสู่แอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” ของผู้จองที่พัก ภายหลังการเช็คเอาท์ สามารถนําไปใช้จ่ายหรือถอนเงินสดได้โดยไม่มีการกําหนดระยะเวลา 

ต่อมาคือ แพ็คเกจ “กําลังใจ” เป็นแพ็คเกจที่จะขอบคุณอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมู่บ้าน (อสม.) อาสาสมัครสาธารณสุขกรุงเทพมหานคร (อสส.) และ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตําบล (รพ.สต.) โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายให้เที่ยวในประเทศ 2 วัน 1 คืน คนละไม่เกิน 2,000 บาท 

แพ็คเกจ "เราเที่ยวด้วยกัน" ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 20,000 ล้านบาท ส่วนแพ็คเกจ “กําลังใจ” ใช้กรอบวงเงินงบประมาณ 2,400 ล้านบาท รวมทั้งสองแพ็คเงินเป็นเงินงบประมาณทั้งสิ้น 22,400 ล้านบาท มีระยะเวลาดำเนินโครงการ 4 เดือน ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – ตุลาคม 2563 โดยทั้งสองแพ็คเกจสามารถใช้สิทธิ์ผ่านเว็บไซต์ www.เที่ยวปันสุข.ไทย และ www.เราเที่ยว ด้วยกัน.com

159376632179

159375758348

นายผยง ศรีวณิช กรรมการผู้จัดการธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า ธนาคารพร้อมสนับสนุนมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศของรัฐบาล เพื่อช่วยเหลือเพิ่มสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการธุรกิจท่องเที่ยว ซึ่งเป็นภาคธุรกิจที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ทําให้เกิดรายได้หมุนเวียนลงไปในระดับฐานราก

ที่ผ่านมา ธนาคารร่วมดําเนินโครงการและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศมาโดยตลอดเช่นกัน โดยในครั้งนี้ การกระตุ้นการท่องเที่ยวไทยผ่านโครงการ “เราเที่ยวด้วยกัน” และ “กําลังใจ” ธนาคารได้พัฒนาแพลตฟอร์มการลงทะเบียนและการชําระเงินแบบดิจิทัลผ่าน www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างประชาชนกับผู้ประกอบการเข้าไว้ด้วยกัน ไม่ยุ่งยากซับซ้อน เพื่ออํานวยความสะดวกแก่ประชาชน

ตอนนี้ระบบมีความพร้อมเต็มที่ทั้งตัวเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com และตัวแอพฯ “เป๋าตัง” รองรับปริมาณได้ถึง 1 แสน 6 หมื่น ทรานแซคชั่นต่อวินาที รองรับประชาชนที่จะมุ่งเข้าหน้าเว็บได้ทีละเยอะๆ เว็บไซต์มีความเสถียรมากขึ้น และใช้งานง่ายขึ้น ซึ่งมีขั้นตอน 7 ขั้นตอนการลงทะเบียน ดังนี้

159376602047

1. ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com

- ลงทะเบียนรับสิทธิ์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com ได้ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. 2563 ตอนนี้เริ่มมีรายชื่อโรงแรมและร้านอาหารทยอยเข้ามาในระบบบ้างแล้ว อีกทั้งสามารถติดต่อสอบถามไปที่โรงแรมที่ต้องการเข้าพักได้โดยตรง ว่าโรงแรมนั้นๆ เข้าร่วมแพ็คเกจ "เราเที่ยวด้วยกัน" หรือไม่

- จากนั้นให้ประชาชนอ่านเงื่อนไข ข้อตกลง และความยินยอมต่างๆ แล้วกด "ยืนยัน"

159377741286

159377741213

- จากนั้นกรอกชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือ จากนั้นกดปุ่ม "ลงทะเบียน"

- ระบบจะถามหาเลข OTP ให้คุณกดขอเลขรหัส OTP จากนั้นจะมีเลขรหัส OTP ส่งมาให้ที่เบอร์มือถือที่คุณกรอกไปก่อนหน้า จากนั้นกรอกรหัส OTP ลงไป แล้วกด "ยืนยัน"

- แค่นี้การลงทะเบียนในเว็บไซต์ก็สำเร็จ ระบบจะขึ้นข้อความ "ระบบได้รับข้อมูลลงทะเบียนครบถ้วน"  จากนั้นให้รอ sms ยืนยันอีกครั้งภายใน 3 วัน (*หมายเหตุ: ต้องรีบเข้าไปลงทะเบียนรับสิทธิ์ก่อน เพื่อให้คว้าสิทธิ์ได้ทันก่อนจะหมด ส่วนการจองโรงแรมเดี๋ยวค่อยจองทีหลังได้)

159377741244

159377741259

159377741251

2. ติดตั้งแอพฯ "เป๋าตัง"

เตรียมติดตั้งแอพฯ "เป๋าตัง" มาไว้ในมือถือให้เรียบร้อย พอได้ sms ยืนยันว่าคุณได้ลงทะเบียนสำเร็จและได้รับสิทธิ์แล้ว จากนั้นให้เข้าไปที่แอพฯ "เป๋าตัง" เพื่อยืนยันตัวตน เริ่มจากกดเข้าไปในแอพฯ "เป๋าตัง" แล้วเลือกกดที่เมนู G-wallet จากนั้นกด "เข้าใช้งาน G-wallet" จากนั้นหน้าถัดมาจะโชว์รายละเอียดเงื่อนไข กด "ยินยอม" จากนั้นเลือกวิธียืนยันตัวตน โดยเลือกได้ 2 วิธี คือ

- ยืนยันตัวตนด้วยเลขรหัสพิน 6 หลัก ของบัญชี Krungthai NEXT

- ยืนยันตัวตนด้วย "บัตรประชาชน" ก็จะมีขั้นตอนในการยืนยันตัวตน ได้แก่ การถ่ายรูปบัตรประชาชน กรอกเลขบัตรประชาชน ใส่เลขรหัส OTP ถ่ายรูปใบหน้าเจ้าของบัตร แค่นี้ก็เสร็จสิ้น และเตรียมพร้อมสำหรับการจองโรงแรม โดยสามารถเริ่มจองโรงแรมได้ในวันที่ 18 ก.ค. 2563 เป็นต้นไป

159377812155

159377812115

159377812240

3. จองห้องพักโรงแรม

สามารถเลือกการจองโรงแรมได้ 2 วิธี คือ 1. จองโดยตรงกับโรงแรมได้เลย 2. จองผ่าน OTA (Online Travel Agency) ซึ่งก็สามารถกดจองได้ตามปกติเหมือนที่เคยจอง โดย OTA แต่ละเจ้าก็มีกระบวนการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อรองรับโครงการ "เราเที่ยวด้วยกัน" แตกต่างกันไป ขั้นตอนนี้นักท่องเที่ยวสามารถกดจองห้องพัก และระบุจำนวนคืนที่อยากจะพักได้ตามต้องการ แต่สูงสุดไม่เกิน 5 คืน 

4. ชำระเงินค่าห้องโรงแรม

เมื่อกดจองห้องพักเสร็จแล้ว จะมีข้อมูลโดยสรุปโชว์ขึ้นมาให้ตรวจสอบอีกครั้ง เช่น จอง 1 ห้อง 2 คืน ระบบจะโชว์เลยว่าเราต้องจ่ายเท่าไหร่ในราคาที่ลดแล้ว ก็คือราคาที่คุณต้องจ่ายเพียง 60% จากนั้นก็ทำการชำระเงินตามช่องทางที่โรงแรมนั้นๆ เตรียมไว้ให้ พอชำระเงินเสร็จแล้ว ประชาชนก็จะได้รับโค้ด Voucher สำหรับเช็คอินที่พักบนแอพฯ "เป๋าตัง"

159377862573

159377862684

159377862658

5. เช็คอินเข้าห้องพักโรงแรม

เมื่อถึงวันที่เดินทางไปยังโรงแรม ให้ทำการเช็คอินเข้าพักในโรงแรมที่จองไว้ เมื่อยื่นเช็คอินทางโรงแรมก็จะเช็คข้อมูลต่างๆ ของคุณว่ามีการลงทะเบียน "เราเที่ยวด้วยกัน" ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ จากนั้นโรงแรมกดยืนยัน และนักท่องเที่ยวก็จะได้โค้ดแถบสีส้มขึ้นมาเป็นคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว 600 บาทต่อคืน ซึ่งจะได้รับแบบวันต่อวันตามจำนวนคืนที่เข้าพัก ผ่านแอพฯ "เป๋าตัง" โดยแต่ละวันจะได้รับเงินในเวลา 17.00 น.เท่านั้น หากวันแรกใช้เงินไม่หมด สามารถนำไปทบในวันถัดไปได้

- เข้าสู่เมนู เราเที่ยวด้วยกัน เพื่อเช็คอินโรงแรมที่จองไว้

- กดเช็คอิน เพื่อรับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว

- แสดง QR Code ให้โรงแรมใช้แอพฯ "ถุงเงิน" สแกนเพื่อเช็คอิน

- ได้รับคูปองอาหาร/ท่องเที่ยว 600 บาทต่อคืน

159377966046

สำหรับการใช้เงิน อี-เวาเชอร์ ให้คลิกปุ่มสีส้มขึ้นมาก็จะเห็นว่าได้เงิน 600 บาทอยู่ในระบบ สามารรถกดใช้เงินดังกล่าวได้ที่ร้านค้าที่มีบริการแอพฯ "ถุงเงิน" โดยเป็นลักษณะที่รัฐร่วมจ่ายกับประชาชน ประชาชนจ่ายเพียง 60% แบ่งทยอยใช้จ่ายได้ มีการเพิ่มฟังก์ชั่นลงไปในแอพฯ "เป๋าตัง" ให้สามารถผูกกับบัตรเครดิตแล้วเอาไปใช้จ่ายในร้านค้าที่ร่วมรายการได้ หรือจ่ายผ่าน G-wallet ได้ด้วยเช่นกัน เพียงใส่รหัสพิน 6 หลัก ก็สามารถจ่ายได้ง่ายๆ

159377966114

159377966320

6. การเช็คเอาท์ และการใช้เงินหลังเช็คเอาท์

หลังจากเช็คเอาท์ หากเงินในคูปองอาหาร/ท่องเที่ยวนั้น ยังเหลืออยู่ ก็สามารถใช้เงินได้จนถึงเวลา 23.59 น. ในวันเดียวกับวันที่เช็คเอาท์ และสามารถใช้ตามรายทางที่ต่างจังหวัดได้ แต่ไม่สามารถใช้เงินในพื้นที่ภูมิลำเนาของคุณได้

159377979441

7. การขอเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40%

ส่วนเรื่องการใช้สิทธิ์สายการบิน เมื่อท่านซื้อตั๋วเครื่องบินและเที่ยวมาแล้ว ท่านสามารถกลับเข้ามาเว็บไซต์ www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เพื่อขอเงินคืนได้ โดยจะมีปุ่มกดในเมนู "ของเงินคืนค่าตั๋วเครื่องบิน 40%" ก็ให้คุณคีย์ชื่อ นามสกุล และเลขบุกกิ้งตั๋วเครื่องบินลงไป เพื่อขอเงินคินค่าส่วนลดตั๋วเครื่องบินได้ 40% เริ่มขอเงินคืนได้ในวันที่ 18 ก.ค. 2563

159377979436

ด้านนายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ ททท. กล่าวว่า www.เราเที่ยวด้วยกัน.com เปิดให้ผู้ประกอบการโรงแรม ที่พัก สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ส่วนประชาชนทั่วไปจะเปิดให้ลงทะเบียนใน วันที่ 15 ก.ค. 2563

ส่วนแพ็คเกจกําลังใจ จะเปิดให้ผู้ประกอบการนําเที่ยวลงทะเบียนผ่าน www.เที่ยวปันสุข.ไทย ในวันที่ 10 ก.ค. 2563 ส่วนบุคลากรในกลุ่ม อสม., อสส. และ รพ.สต. สามารถเข้าไปลงทะเบียน ในวันที่ 25 ก.ค. 2563 และเดินทางท่องเที่ยวได้ในวันที่ 30 ก.ค. 2563  ซึ่งจะช่วยกระตุ้นการบริโภคให้เติบโต และทําให้เกิดการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจนําเที่ยว ธุรกิจโรงแรม ธุรกิจร้านอาหาร และธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องต่อไป

159376632194

159376632159