ศบค. คลายล็อก เฟส 5 เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด

ศบค. คลายล็อก เฟส 5 เปิดผับบาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด
29 มิถุนายน 2563
19,856

ศบค.เคาะผ่อนคลายล็อกดาวน์ เฟส 5 อนุญาตเปิด-ร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชั่วโมง -ห้างสรรพสินค้าได้ถึง 4 ทุ่ม ส่วนผับ บาร์ คาราโอเกะ ให้เปิดได้ถึงเที่ยงคืน แต่จะต้องมีมาตรการเข้มงวดหากฝ่าฝืนจะปิดทันที และถูกลงโทษ

เมื่อวันที่ 29 มิ.ย. 63 นายแพทย์ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงว่า ที่ประชุมมีมติเห็นชอบผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 5 หรือ คลายล็อก เฟส 5 ตาม พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ในการเปิด 5 กลุ่มกิจการ/กิจกรรม ที่มีความเสี่ยงสูง ดังนี้

  1. เปิดโรงเรียนทั้งหมดทั้งภาครัฐและเอกชน
  2. ห้างสรรพสินค้า คอมมิวนิตี้มอลล์ โดยที่ประชุมเสนอเพิ่มเติมว่าให้ปิดเวลา 22.00 น. ส่วนร้านสะดวกซื้อเปิดได้ 24 ชั่วโมง
  3. เปิดผับ บาร์ คาราโอเกะ ได้ไม่เกิน 24.00น. ห้ามไปต่อร้านข้าวต้ม
  4. เปิดร้านเกม อินเตอร์เน็ต
  5. เปิดโรงน้ำชา และอาบอบนวด กลุ่มพนักงานต้องมีการตรวจโรคอื่นๆ และห้ามมีการขายประเวณีเด็ดขาด 

โดยทุกกิจการ กิจกรรมผู้ประกอบการต้องทำอย่างเข้มงวด หากพบว่าผิดให้กำหนดบทลงโทษ โดยศบค.มอบหมายให้ นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี วางข้อกำหนดเพิ่มเติมขึ้นมาด้วย เมื่อจะเปิดแล้วบอกว่าอะไรก็ยอม แต่เมื่อเปิดแล้วมีผลกระทบ ดังนั้นต้องมีบทลงโทษให้ชัดเจนด้วย เพราะเมื่อเกิดระบาดรอบสอง รัฐบาลต้องใช้งบประมาณในการรักษาเป็นล้านบาทต่อราย ดังนั้นผู้ประกอบการต้องมีความรับผิดชอบตรงนี้ด้วย

สำหรับบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พรก.ฉุกเฉิน จะมีความผิดจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ หรือมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ พ.ศ. 2542 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 7 ปีหรือปรับไม่เกิน 140,000 หรือทั้งจําทั้งปรับ แล้วแต่กรณี

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง