'อัสสัมชัญ' เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19 รับเปิดเรียน

'อัสสัมชัญ' เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19 รับเปิดเรียน
28 มิถุนายน 2563
612

"อัสสัมชัญ" เตรียมมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน COVID-19 รองรับการเปิดภาคเรียนของนักเรียน 1 ก.ค.นี้

โรงเรียนอัสสัมชัญ เตรียมความพร้อมดูแลนักเรียนวันเปิดภาคเรียนที่จะมาถึงในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยวางมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 และขั้นตอนการเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียน เพื่อความปลอดภัยของนักเรียน และบุคลากรของโรงเรียน โดยกำหนดจุดคัดกรองและการเข้า-ออก เพียงจุดเดียว ผ่านเครื่องสแกนใบหน้า (Face Scan) ในการตรวจวัดอุณหภูมิ และการบันทึกการเข้าเรียนและเข้าทำงานของบุคลากร ผ่านไปยังระบบแอพพลิเคชั่นที่ทางโรงเรียนอัสสัมชัญใช้อยู่เดิม

สำหรับนักเรียนที่มีอุณหภูมิที่สูงเกิน 37.5 องศาเซลเซียสขึ้นไป ต้องเข้าสู่จุดพักสังเกตอาการ โดยมีคุณครูงานสุขอนามัยและพยาบาลวิชาชีพ ตรวจสอบอาการและซักประวัติ เพื่อเข้าสู่การส่งต่อตามมาตรการที่โรงเรียนกำหนด โดยยึดแนวทางของกระทรวงสาธารณสุข ทุกคนที่เข้ามายังโรงเรียนอัสสัมชัญ ต้องสวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า และผ่านจุดคัดกรอง โดยผู้ปกครองนักเรียนและบุคคลภายนอกที่จะเข้ามาติดต่อหน่วยงานภายในโรงเรียนให้มาติดต่อได้หลังเวลา 08.00 น.

มาสเตอร์โอภาส ธิราศักดิ์ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และประธานกรรมการมาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 กล่าวว่า "ตนได้รับมอบหมายจาก ภราดา ดร.ศักดา สกนธวัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอัสสัมชัญ ให้วางมาตรการในการดูแลนักเรียนและบุคลากรของโรงเรียน ในวันเปิดภาคเรียนที่จะมาถึง โดยมีคณะกรรมการร่วมกันกำหนดมาตรการในการรับมือให้ดีที่สุด เนื่องจากเป็นโรคที่อุบัติใหม่ ซึ่งทางโรงเรียนได้ดำเนินการจัดทำแบบสอบถามออนไลน์สำรวจประวัติการเจ็บป่วยและการเดินทางของนักเรียน และครอบครัว พร้อมดำเนินการตรวจสุขภาพบุคลากรของโรงเรียน ทำความสะอาดฆ่าเชื้อภายในโรงเรียน หารือกับฝ่ายวิชาการในการจัดการเรียนการสอน ให้มีผลกระทบกับการเรียนรู้ของนักเรียนให้น้อยที่สุด ขอให้ทุกคนดูแลตัวเอง ปฏิบัติตามมาตรการของโรงเรียนอย่างเคร่งครัด โดยดูรายละเอียดมาตรการต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของโรงเรียน www.assumption.ac.th"

159333104124

สำหรับการจัดการเรียนการสอน จะให้นักเรียนมาเรียนห้องละ 25 คน ตามแนวทางของกระทรวงศึกษาธิการกำหนด โดยจะแบ่งนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม เพื่อสลับวันมาเรียนที่โรงเรียน ดังนี้ กลุ่มที่ 1 คือนักเรียนเลขที่คี่ และ กลุ่มที่ 2 คือนักเรียนเลขที่คู่ สำหรับวันที่นักเรียนไม่ได้มาเรียนที่โรงเรียน ต้องเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามตารางเรียนปกติพร้อมกับนักเรียนในห้อง ด้วยระบบ Microsoft Teams, AC Online Classroom พร้อมทั้งจัดเว้นระยะห่าง (Social Distancing) ภายในห้องเรียน และภายในบริเวณโรงเรียน

การรับประทานอาหาร จะจัดเหลื่อมเวลาในการรับประทานอาหาร นักเรียนต้องนำกระติกน้ำดื่ม ติดตัวมาโรงเรียน ลดการสัมผัสในการซื้ออาหาร โดยใช้แอพพลิเคชั่นในการชำระค่าอาหาร เว้นระยะห่าง (Social Distancing) ในการนั่งรับประทานอาหาร ล้างมืออย่างสม่ำเสมอด้วยสบู่เหลวหรือแอลกอฮอล์เจล ก่อนรับประทานอาหาร พนักงานโภชนาการทุกคนสวมหน้ากากอนามัย Face Shield ถุงมือ ผ้ากันเปื้อน และหมวก ตลอดระยะเวลาการปฏิบัติงาน ฯลฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง