ส่องเงื่อนไข 'กลุ่มเปราะบาง' ใครมีสิทธิ์ได้ 3,000 บาท? พร้อมเปิดช่องทางรับเงินเยียวยา

ส่องเงื่อนไข 'กลุ่มเปราะบาง' ใครมีสิทธิ์ได้ 3,000 บาท? พร้อมเปิดช่องทางรับเงินเยียวยา
19 มิถุนายน 2563
32,310

ส่องเงื่อนไข "กลุ่มเปราะบาง" ใครมีสิทธิ์ได้ 3,000 บาท? พร้อมเปิดช่องทางรับเงินเยียวยา

จากมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 ที่ประชุม ครม.มีมติอนุมัติ 4 โครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชย แก่ประชาชนกลุ่มต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ตามผลการพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองใช้จ่ายเงินกู้ ตามพระราชกำหนด ( พ.ร.ก.) กู้เงิน 1 ล้านล้านบาท เพื่อพิจารณาจ่ายเงินเยียวยาในกลุ่มที่ตกหล่น จากมาตรการรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประมาณ 9 ล้านคน

นอกจากครอบคลุมทั้งกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ กลุ่มที่ลงทะเบียนไม่สำเร็จตามโครงการเราไม่ทิ้งกันของกระทรวงการคลัง และเยียวยาเกษตรกร ยังรวมถึงการเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วย โดยจะได้รับเงินเยียวยารายละ 1,000 บาทต่อเดือน เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 รวมเป็นเงินทั้งหมด 3,000 บาท

ท้ังนี้ "กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" จะพาไปดูเงื่อนไขสิทธิ์ในการได้รับเงินเยียวยา และช่องทางการรับเงินดังกล่าว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

  • กลุ่ม "เปราะบาง" ใครได้รับสิทธิ์เงินช่วยเหลือเยียวยา 3,000 บาท บ้าง?

กลุ่มเปราะบาง ต้องเป็นผู้ที่ ครม.ได้เห็นชอบในหลักการมาแล้ว และผ่านการตรวจสอบความซ้ำซ้อน ซึ่งจะต้องไม่เคยได้รับการเยียวยาจากมาตรการอื่นๆ เช่น มาตรการเยียวยา "เราไม่ทิ้งกัน" หรือ "เยียวยาเกษตร" เป็นต้น ซึ่งในกลุ่มนี้มีจำนวนกว่า 6,700,000 คน กรอบวงเงินราว 20,000 ล้านบาท ประกอบด้วย 3 กลุ่ม คือ

1.กลุ่มเด็กจากครัวเรือนยากจน ซึ่งนับตั้งแต่แรกเกิด จนถึงอายุ 6 ปี จำนวน 1,300,000 คน

2.กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป จำนวน 4,000,000 คน

3.กลุ่มคนพิการ จำนวน 1,300,000 คน

โดยจะได้รับเงินเยียวยากลุ่มเปราะบาง ซึ่งเพิ่มเติมจากเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุ และเพิ่มเติมจากคนพิการ รายละ 1,000 บาทต่อเดือน  เป็นเวลา 3 เดือน ตั้งแต่พฤษภาคม-กรกฎาคม 2563 

  • ทำอย่างไรถึงจะได้รับสิทธิ์ "เงินเยียวยา" กลุ่มเปราะบาง?

ทั้งนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้

  • ผู้มีสิทธิ์จะรับเงินเยียวยา "กลุ่มเปราะบาง" ผ่านช่องทางไหนได้บ้าง?

สำหรับช่องทางการรับเงินเยียวยานั้น เนื่องจากผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยานี้ เป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้วจากการจัดสรรของ พม.อยู่แล้ว ซึ่งจะแยกเป็น 2 กรณี คือ 

- หากเคยรับเงินอุดหนุนผ่านบัญชีธนาคาร เงินเยียวยาครั้งนี้จะโอนโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารที่เคยได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด เพิ่มเติมจากเบี้ยผู้สูงอายุหรือเพิ่มเติมจากคนพิการ

- หากไม่มีบัญชีธนาคาร หรือไม่ได้รับเงินผ่านบัญชีธนาคารตั้งแต่แรก จะเป็นการไปรับเงินเยียวยาที่เป็นเงินสดผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ซึ่งการจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

- รอบที่ 1 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือนมิถุนายน 2563 จำนวน 2,000 บาท (รวมของเดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2563)

- รอบที่ 2 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือนกรกฎาคม 2563 จำนวน 1,000 บาท

อย่างไรก็ตาม หากมีข้อสงสัย สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง