รถนักเรียน บริการแบบ new normal รับเปิดเทอม

รถนักเรียน บริการแบบ new normal รับเปิดเทอม
18 มิถุนายน 2563
827

ขนส่งย้ำรถรับส่งนักเรียนในเชียงใหม่ 500 คัน ให้ผู้ประกอบการปฏิบัติตามกรอบเคร่งครัด เน้นความปลอดภัยทางถนน ควบคู่กับการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไว้รัสโควิด-19

นางวราภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า เนื่องจากขณะนี้ใกล้เปิดเทอม เจ้าของรถที่ให้บริการรับจ้างรับส่งนักเรียน ต้องยื่นคำร้องขออนุญาตใช้รถรับจ้างรับส่งนักเรียนที่สำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะนำรถไปให้บริการ โดยรถยนต์ที่จะขออนุญาตใช้เป็นรถรับจ้างรับส่งนักเรียน ต้องเป็นรถยนต์นั่งเกิน 7 คน แต่ไม่เกิน 12 คน โดยต้องดำเนินการตามเงื่อนไขที่กรมการการขนส่งกำหนด เช่น ไม่ติดฟิล์มกรองแสง ที่นั่งผู้โดยสารต้องยึดติดอย่างแข็งแรง ไม่ดัดแปลงที่นั่ง ติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ และมีป้ายรถโรงเรียนชัดเจน

สำหรับในจังหวัดเชียงใหม่ มีรถบริการรับ–ส่ง นักเรียนในพื้นที่ ที่ลงทะเบียนไว้กับขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ ประมาณ 500 คัน เป็นรถที่วิ่งบริการในต่างอำเภอประมาณ 200 คัน ที่เหลือวิ่งบริการในเขตอำเภอเมือง ซึ่งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือจากผู้ให้บริการรับจ้างรับ –ส่งนักเรียนเป็นอย่างดี

อย่างไรก็ตาม การให้บริการรถรับ-ส่งนักเรียนต้องคำนึงถึงความปลอดภัยทางถนน และจากสถานการณ์ในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ผู้ประกอบการต้องทำการวัดอุณหภูมินักเรียนก่อนขึ้นรถทุกคน รวมทั้งต้องมีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการ ทุกคนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย และต้องมีการลงทะเบียนนักเรียนทุกรอบที่เข้าใช้บริการ

ด้านนายสมเพชร ดวงตา ผู้ประกอบการให้บริการรถ รับ-ส่งนักเรียน กล่าวว่า ขณะนี้ได้มีการพูดคุยกับในกลุ่มผู้ประกอบการรถรับ-ส่งนักเรียน ในส่วนของการให้บริการ รูปแบบใหม่ในช่วงที่ยังต้องเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด ซึ่งแต่ละคันได้เตรียมเครื่องวัดอุณหภูมิ เพื่อใช้วัดอุณหภูมินักเรียนก่อนขึ้นรถ หากพบมีไข้จะให้หยุดพัก ก่อนขึ้นรถจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์ พร้อมกับต้องลงทะเบียนก่อนขึ้นรถ และทุกคนในรถจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัย

ซึ่งก่อนหน้านี้รู้สึกกังวลกับการที่จะต้องกลับมาให้บริการ รถรับส่งนักเรียน เพราะอยู่ในพื้นที่จำกัด ในกลุ่มรถรับส่งนักเรียนมีการพูดคุยติดต่อกันอยู่เป็นประจำ ถึงการป้องกันตนเองเป็นอันดับแรกเพื่อความปลอดภัยของตัวเอง ขณะเดียวกันต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของนักเรียนด้วย

ส่วนตัวมีรถให้บริการรับส่งนักเรียนจำนวน 2 คัน ระยะเวลาที่นักเรียนคนแรกขึ้นรถจนถึงปลายทางรวมไม่เกิน 1 ชม. ส่วนคนสุดท้ายไม่เกิน 15 นาที ให้บริการคันละ 12 ที่นั่งเท่านั้น นักเรียนที่ใช้บริการไม่แออัด โดยเป็นรถรับส่งนักเรียนมีจุดหมายปลายทางโรงเรียนเดียว ไม่ได้ตระเวนส่งหลายโรงเรียน ทำให้การดูแลนักเรียนทำได้ง่าย หลังจากส่งนักเรียนเรียบร้อยแล้ว จะจอดพักรอบริเวณใกล้กับโรงเรียน โดยการเปิดรถเพื่อระบายอากาศ และทำความสะอาด ตามมาตรการที่สาธารณสุขกำหนด

ขณะเดียวกันจากการพูดคุยกันในกลุ่มผู้ประกอบการรถรับส่งนักเรียนที่มีอยู่เป็นจำนวนมากในจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่กังวลในเรื่องของความปลอดภัยของตัวเองและครบครัว จึงเชื่อว่า ทุกคนจะปฏิบัติตามกรอบที่ทางสาธารณสุขกำหนดไว้อย่างเคร่งครัดแน่นอน ซึ่งขณะนี้มีความพร้อมเต็มที่ที่จะกลับมาให้บริการในช่วงเปิดเทมอวันที่ 1 ก.ค. นี้แล้ว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง