กลุ่ม 'เปราะบาง' ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่! รอรับ 'เงินเยียวยา' 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีได้เลย

กลุ่ม 'เปราะบาง' ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่! รอรับ 'เงินเยียวยา' 3,000 บาท โอนเข้าบัญชีได้เลย
18 มิถุนายน 2563
19,796

เงินเยียวยาช่วยเหลือ "กลุ่มเปราะบาง" 3,000 บาท ทั้งหมด 6.7 ล้านคน ไม่ต้องลงทะเบียน เนื่องจาก พม.จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ตามที่ ครม.ได้มีมติเห็นชอบไปเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา ล่าสุด เพจไทยคู่ฟ้า ได้รายงานรายละเอียดเพิ่มเติมของถึงมาตรการช่วยเหลือเยียวยากลุ่มเปราะบางดังกล่าว ซึ่งครอบคลุมการช่วยเหลือกลุ่มเปราะบาง 3 กลุ่ม คือ กลุ่มเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กลุ่มผู้สูงอายุที่ได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และกลุ่มคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการ รวมทั้งสิ้น 6,781,881 ราย ทั้งนี้การจ่ายเงินช่วยเหลือจะให้เดือนละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค.-ก.ค. 63) 

ทั้งนี้ประชาชนทั้ง 3 กลุ่ม จะต้องเป็นผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิจากมาตรการช่วยเหลือเยียวยาของกระทรวงการคลัง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงแรงงาน (สำนักงานประกันสังคม) ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จะจัดสรรเงินเยียวยาตามฐานข้อมูลที่มีอยู่ เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้รับเงินอุดหนุนรายเดือนอยู่แล้ว จึงไม่ต้องลงทะเบียนใหม่เพื่อขอรับสิทธิช่วยเหลือเยียวยาตามมาตรการนี้

การจ่ายเงินจะแบ่งเป็น 2 รอบ คือ

• รอบที่ 1 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน มิ.ย. 63 จำนวน 2,000 บาท (รวมของเดือน พ.ค. - มิ.ย. 63)

• รอบที่ 2 ดำเนินการจ่ายเงินภายในเดือน ก.ค. 63 จำนวน 1,000 บาท

ผ่านช่องทางเช่นเดียวกับการจ่ายเงินอุดหนุนรายเดือน ทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร หรือแจกจ่ายเป็นเงินสดให้กับกลุ่มเป้าหมายผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดทั่วประเทศ หรือศูนย์ช่วยเหลือสังคม สายด่วน พม. โทร 1300 ตลอด 24 ชม.

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง