"ตูน บอดี้สแลม" มอบเงิน 1 ล้านช่วยโครงการ 1อิ่ม

15 มิถุนายน 2563
708

“ตูน บอดี้สแลม”ชวนเหล่าดารา มอบเงิน1ล้าน สมทบทุนโครงการ 1 อิ่ม ให้ กสศ.ช่วยเหลือเด็กยากจนพิเศษ เด็กด้อยโอกาสตรงกลุ่มเป้าหมาย

เนื่องด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบจนเกิดวิกฤตในวงกว้างทุกประเทศทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นด้านสาธารณสุข สังคม เศรษฐกิจ ยังส่งผลกระทบไปยังเด็กเยาวชนที่ต้องหยุดเรียน ทำให้เด็กๆ ที่มีฐานะยากจนขาดโอกาสทางด้านอาหารโภชนาการ

ที่กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ประสาร  ไตรรัตน์วรกุล  ประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา รับมอบเงินจำนวน1ล้านบาท จาก อาทิวราห์ คงมาลัย หรือ “ตูน บอดี้สแลม” “ก้อย” รัชวิน วงศ์วิริยะ “แพท” ณปภา ตันตระกูล และคริส หอวัง  เพื่อสมทบทุนเข้าโครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือ เพื่อมื้อน้อง 

พี่ตูน กล่าวว่าตนเองได้ร่วมกับเหล่าศิลปินดาราจัดระดมทุนหาค่าอาหารให้เด็กๆ ยากจน ภายใต้โครงการ 1 อิ่ม (One Give) กับ Dr.Jill Plus เพื่อร่วมเติมเต็มมื้ออาหารของเด็กๆ ให้เขาได้มีอาหารที่ดีมีคุณค่าทางโภชนาการครบถ้วน และสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกาย สมอง และอารมณ์ เพื่อให้เติบโตเป็นกำลังของชาติ

มูลนิธิก้าวคนละก้าว นอกจากจะช่วยสนับสนุนด้านการแพทย์และสาธารณสุขแล้ว ยังมีกิจกรรมที่จะเข้ามาช่วยสนับสนุนด้านโภชนาการให้กับเด็กยากจนในพื้นที่ห่างไกล ซึ่งเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้ลงพื้นที่ไปมอบสิ่งของที่จำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคให้กับเด็กที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิท-19 ในพื้นที่บ้านโบอ่อง อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

เมื่อเราได้ไปเห็นสภาพความเป็นอยู่ของน้องๆ ทำให้รู้ว่าเด็กกลุ่มนี้ลำบากตลอด ไม่ใช่แค่ช่วงที่เกิดสถานการณ์วิกฤต ดังนั้นหากทุกคนเห็นปัญหาและพร้อมที่จะช่วยกันคนละเล็กละน้อย เพื่อให้เด็กได้ทานอาหารที่เหมาะสมตามหลักโภชนาการ จะช่วยให้ปัญหาทุกขโภชนาการของเด็กยากจนพิเศษได้รับการแก้ไขให้ดีขึ้นได้อย่างยั่งยืน 

ผมคิดว่า กสศ.ทำหน้าที่ตรงนี้ได้ดี เป็นองค์กรที่ทำงานหนัก มีกิจกรรม สถิติการลงพื้นที่ ข้อมูลเชิงลึกที่จะช่วยให้ประชาชน ภาคเอกชน รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถลงพื้นที่ไปช่วยเหลือเด็กยากจนได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย"

อยากใช้เสียงของตนเองให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเป็นสื่อกลางเชิญชวนให้ประชาชนและภาคเอกชนร่วมบริจาคสมทบทุนช่วยเหลือโครงการของ กสศ. ดีใจที่ได้ทำหน้าที่ตรงนี้ในฐานะของนักร้อง ได้ใช้ช่วงเวลาที่ไม่ได้ร้องเพลง ทัวร์คอนเสิร์ตมาทำประโยชน์ให้กับสังคม ได้ใช้สิ่งที่เราเป็นทำประโยชน์ให้กับคนอื่น เรามีความสุขที่ได้ทำและยังคงทำต่อไปในมิติที่เรามีความสุขแบบนี้

สำหรับความคืบหน้าของ "โครงการสู้วิกฤตให้น้องอิ่ม คนละมือเพื่อมื้อน้อง" ขณะนี้ยอดเงินบริจาคจากภาคประชาชน ศิลปินดารา และภาคธุรกิจเอกชนที่สมทบเพิ่มเติม มื้ออาหารอีก15วัน รวมยอดเงินบริจาคจากทุกช่องทาง ณ วันที่15มิ.ย.2563 เป็นจำนวน 13,566,290 บาท และวันนี้เงินบริจาคได้ทยอยโอนให้เด็กๆเป็นรอบที่สองแล้ว

โดยคณะอนุกรรมการบริหารจัดการเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้กองทุนซึ่งมี  ไกรฤทธิ์ บุณยเกียรติ เป็นประธาน เห็นชอบแนวทางการจัดสรรเงินบริจาคเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือไปถึงมือเด็กๆได้ทันสถานการณ์ทันที โดยแผนการจัดสรรเงินบริจาค จะมุ่งเติมเต็มให้กับกลุ่มเป้าหมายนักเรียนยากจนพิเศษที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน ได้แก่นักเรียนยากจนพิเศษที่มีภาวะทุพโภชนาการ (น้ำหนักและส่วนสูงต่ำกว่าเกณฑ์) ทั่วประเทศ และให้กับเด็กเล็ก นักเรียนยากจนพิเศษระดับชั้นอนุบาล1-3 ทั่วประเทศ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง