'มหาดไทย' สั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งทำงบฯ เลือกตั้งท้องถิ่น

'มหาดไทย' สั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เร่งทำงบฯ เลือกตั้งท้องถิ่น

"อนุพงษ์"  ปัดตอบมีปัญหาเรื่องงบจัดเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่ สั่งกรมส่งเสริมการปกครองฯ เร่งจัดทำรายละเอียดงบฯ เลือกตั้ง เตรียมเสนอรัฐบาลพิจารณา 

เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 63 พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวถึงความชัดเจนเรื่องการจัดเลือกตั้งท้องถิ่น ภายหลัง นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมายระบุว่างบประมาณที่เตรียมไว้ใช้ในการเลือกตั้งท้องถิ่นถูกนำไปใช้แก้ไขปัญหาโรคโควิด-19 ซึ่งอาจส่งผลให้ต้องยืดการเลือกตั้งออกไปเพราะต้องรอการจัดสรรงบประมาณ ปี 2564 ว่า ได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นตรวจสอบองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายการเลือกตั้ง โดยเฉพาะเรื่องการจัดสรรงบประมาณว่าเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อได้ผลชัดเจนจะรายงานต่อรัฐบาลเพื่อพิจารณาต่อไป 

“ขณะนี้มีหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้ง และต้องรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) แบ่งเขตเลือกตั้งและประกาศในราชกิจจานุเบกษาก่อน จากนั้นจะหารือของ กกต.กับรัฐบาล เพื่อกำหนดให้มีการเลือกตั้งต่อไป ซึ่งเป็นอำนาจของคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณากำหนดวันเลือกตั้ง โดยใช้หลักการพิจารณาว่ามีความพร้อมมากน้อยเพียงใด” พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

พล.อ.อนุพงษ์ กล่าวว่า ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น คือ ในช่วงก่อนสิ้นปีงบประมาณ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบจะต้องจัดทำข้อบัญญัติเกี่ยวกับงบประมาณเช่นเดียวกับที่รัฐบาลจัดทำงบประมาณประจำปี ซึ่งหากยังไม่ได้ดำเนินการรือดำเนินการยังไม่แล้วเสร็จ เนื่องจากปกติจะจัดทำงบประมาณให้แล้วเสร็จในช่วงเดือน ส.ค.-ก.ย. ซึ่งระหว่างนี้หากประกาศให้เลือกตั้งท้องถิ่น ในส่วนของผู้บริหารและสภาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือว่าต้องสิ้นสภาพทั้งหมด ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ซึ่งหมายความว่าจะจัดทำข้อบัญญัติหรือเทศบัญญัติที่เกี่ยวกับงบประมาณไม่ได้ด้วย ซึ่งเรื่องนี้เป็นปัจจัยสำคัญอีกหนึ่งเรื่องก่อนจัดการเลือกตั้งท้องถิ่น

“ขณะนี้ได้สั่งการให้ตรวจสอบภาพรวมทั้งหมดอยู่ หากมีความพร้อมจะนำมาหารือกับรัฐบาล และ ครม.จะเป็นผู้พิจารณาว่าควรจะเลือกตั้งท้องถิ่นในวันใด และรูปแบบใด โดยทั้งหมดต้องคำนึงถึงเรื่องการจัดทำงบประมาณด้วย”  พล.อ.อนุพงษ์ กล่าว

ทั้งนี้ พล.อ.อนุพงษ์ ปฏิเสธที่จะตอบคำถามว่าไม่มีปัญหาในส่วนของงบประมาณสำหรับจัดการเลือกตั้งท้องถิ่นหรือไม่