‘Gen Y’ ครองแชมป์ก่อหนี้สูงสุด - สิ้นปี ‘เอ็นพีแอล’ กระฉูด! | BIG STORY | 15 มิ.ย. 63

‘Gen Y’ ครองแชมป์ก่อหนี้สูงสุด - สิ้นปี ‘เอ็นพีแอล’ กระฉูด! | BIG STORY | 15 มิ.ย. 63

ห้องข่าวเศรษฐกิจ | 15 มิ.ย. 63 "รู้ทัน ล้วงลึกทุกมิติ เรื่องเศรษฐกิจการลงทุน" ออกอากาศทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 11.15-12.30น. ทางเนชั่นทีวี ช่อง 22