เศรษฐกิจ

ผู้ส่งออกข้าวมอบข้าว 5 หมื่นถุงให้พาณิชย์ช่วยประชาชนลดผลกระทบโควิด-19

“จุรินทร์”รับมอบข้าวสารถุงจากสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย จำนวน 50,000 ถุง มูลค่า 4.5 ล้านบาท เพื่อนำไปส่งมอบต่อให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์  เปิดเผยว่า  สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยได้มอบข้าวถุงจำนวน 50,000 ถุง ถุงละ 5 กิโลกรัม มูลค่า 4.5 ล้านบาท ให้กับกระทรวงพาณิชย์เพื่อส่งต่อให้ประชาชนบรรเทาทุกช่วงโควิด-19 ซึ่งต้องขอขอบคุณสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ซึ่งที่ผ่านมา ได้ร่วมมือร่วมใจกันทำงานเพื่อประโยชน์ของบ้านเมืองด้วยกันมาเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการดำเนินการทำรายได้เข้าประเทศ การส่งออกข้าว ยังจับมือร่วมกันในการทำตัวเลขเพื่อทำรายได้จากการส่งออกข้าวของไทยให้กับประเทศให้มากที่สุด ก็จะส่งผลกับเกษตรกร นอกจากความร่วมมือในเรื่องการค้าข้าวร่วมกับกระทรวงพาณิชย์แล้ว วันนี้ต้องถือโอกาสขอบคุณทางสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย ที่ได้กรุณามีน้ำใจที่ร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ในการที่จะบริจาคข้าวสารถุงเพื่อให้ทางกระทรวงพาณิชย์ได้ดำเนินการส่งมอบให้ถึงมือพี่น้องประชาชนผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะผู้ด้อยโอกาสที่ประสบภัยโควิด-19
         

ร.ต.ท.เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ประเทศไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับโควิด-19 เดือดร้อนกันทุกหย่อมหญ้า วันนี้รัฐบาลมีผลงานด้านการควบคุมโรคติดต่อให้อยู่ในวงจำกัดแล้ว ถึงเวลาที่เราจะต้องมาดูแลรากหญ้าที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนในความเป็นอยู่ สิ่งที่สมาคมฯ ทำ ก็คือ ในฐานะที่เป็นสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สิ่งที่เรามี คือ ข้าว วันนี้เรามีความยินดีที่จะมอบข้าวสาร 5 กิโลกรัมจำนวน 50,000 ถุงให้กับกระทรวงพาณิชย์ เพื่อไปมอบให้แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยาก ผู้ที่เดือดร้อน เชื่อว่าทางกระทรวงพาณิชย์จะส่งมอบถึงมือประชาชนโดยตรงที่นำมามอบให้วันนี้เป็นข้าวขาว 5% มูลค่าประมาณ 4.5 ล้านบาท