เช็คด่วน! ‘เงินอุดหนุนบุตร’ โอนเข้าวันไหนบ้าง?

เช็คด่วน! ‘เงินอุดหนุนบุตร’ โอนเข้าวันไหนบ้าง?

กรมบัญชีกลางแจงละเอีบดยิบ "เงินอุดหนุนบุตร" ตั้งแต่แรกเกิด-6 ปี ที่จะได้รับเงินช่วยเหลือเดือนละ 600 บาท แต่ละเดือนจะเข้าวันไหนบ้าง?

อีกหนึ่งมาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ คือ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรการที่เข้ามาช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของพ่อแม่ โดยเฉพาะกลุ่มครอบครัวยากจน สำหรับเงินช่วยเหลือค่าเลี้ยงดูบัตรนั้นจะได้รับคนละ 600 บาทต่อเดือน เริ่มตั้งแต่แรกเกิดเรื่อยไปจนถึงอายุ 6 ปี ทั้งนี้จะต้องเข้าไปลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ก่อน

ทั้งนี้กรมบัญชีกลาง ได้รายงาน "ปฏิทินการจ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด" ประจำปีงบประมาณ 2563 คือ ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2562-กันยายน 2563 ไว้แล้ว โดยหากดูตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2563 เป็นต้นไปจะมีกำหนดเวลาดังนี้

 • มิถุนายน 2563 : วันที่โอนเงิน คือ วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2563
 • กรกฎาคม 2563 : วันที่โอนเงิน คือ วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2563
 • สิงหาคม 2563 : วันที่โอนเงิน คือ วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2563
 • กันยายน 2563 : วันที่โอนเงิน คือ วันพฤหัสบดีที่ 10 กันยายน 2563

159159496210

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  รีบเช็ค! ตรวจสอบสถานะ 'เงินอุดหนุนบุตร' เดือน มิ.ย. เงินเข้าแล้ว มีเงินเยียวยากลุ่มเปราะบางด้วยไหม!?

ขณะเดียวกันผู้ที่ได้ลงทะเบียนไหแล้ว สามารถเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์การรับเงินอุดหนุนบุตรได้ที่เว็บไซต์ csgcheck.dcy.go.th เพียงกรอกข้อมูล 4 อย่าง และทำตามขั้นตอน ดังนี้

 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนผู้ลงทะเบียน
 • กรอกเลขประจำตัวประชาชนเด็กแรกเกิด
 • ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ
 • กดค้นหาข้อมูล

รวมถึงสามารถตรวจสอบสิทธิโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดได้ด้วยการสแกนคิวอาร์โค้ด (ด้านล่างนี้)

159159498316

ทั้งนี้เมื่อระบบทำการตรวจสอบจากเลขประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้ว ก็จะแจ้งสถานะยืนยัน "การได้รับสิทธิ" ซึ่งใครที่มีรายชื่อเป็นผู้ได้รับสิทธิ หากใครที่เจอสัญลักษณ์แปลกๆ ทางเฟซบุ๊คเพจ โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ได้อธิบายและแนะนำวิธีแก้ไขไว้ดังนี้ 

 

 • E01 อยู่ระหว่างนำเข้าข้อมูลในระบบฐานข้อมูลโครงการเงินอุดหนุนฯ

หมายถึง : อยู่ระหว่างการพิจารณา และบันทึกข้อมูล

 • E22 ข้อมูลไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มีข้อมูลผู้รับรองสถานะของครัวเรือน

หมายถึง : ข้อมูลไม่ครบถ้วนตามระเบียบของโครงการ ให้ดำเนินการหาผู้รับรองคนที่ 1 และ 2 ตามที่กำหนดไว้ (หากต้องการแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง)

 • E20 ข้อมูลที่ปฏิเสธการจ่ายเงิน

หมายถึง : ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลดังต่อไปนี้ > ข้อมูลเด็กให้ตรงตามสูติบัตร / บัญชีรับเงินถูกต้อง / ใช้งานได้หรือไม่

 • EX1 (ติดต่อเจ้าหน้าที่)

หมายถึง : ให้ทำการตรวจสอบข้อมูลด้วยตนเอง ดังต่อไปนี้

1. ชื่อบัญชี เลขที่บัญชีถูกต้องหรือไม่
2. บัญชีที่ขอรับเงินยังใช้งานได้หรือไม่
3. กรณีรับเงินผ่านพร้อมเพย์ ต้องผูกพร้อมเพย์กับเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้น
4. หากข้อมูลถูกต้องแล้ว แปลว่า มีสิทธิรับเงินเดือนถัดไป (โดยไม่ต้องติดต่อเจ้าหน้าที่)

แต่หากต้องแก้ไข ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

 • EX04 ถูกระงับสิทธิชั่วคราว เนื่องจากมีผลการเบิกจ่ายไม่ตรงกับจำนวนเดือนที่ได้รับสิทธิ

หมายถึง : เนื่องจากผู้ลงทะเบียนและเด็กแรกเกิดรายเดิมที่เคยรับเงินอุดหนุนแล้วมาลงทะเบียนรอบที่ 2 และมีการรับเงินรอบที่ 2 ทำให้มีการจ่ายเงินซ้ำซ้อน ขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อปรับปรุงข้อมูลให้ถูกต้อง

 • EX16 ข้อมูลไม่ครบถ้วน กรุณามาให้ข้อมูลเพิ่มเติมในแบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร. 02 ส่วนที่ 1)

หมายถึง : โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มเติมข้อมูลในแบบ ดร.02 ส่วนที่ 1 ให้ครบถ้วน หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.csg.dcy.go.th (โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อเพิ่มเติมข้อมูลให้ครบถ้วน)

หากตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์ หรือได้รับสิทธิ์ แต่เงินอุดหนุนบุตรไม่เข้าบัญชี หรือมีข้อสงสัยอื่น สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์ปฏิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด กรมกิจการเด็กและเยาวชน call center 0-2255-5850-7 ต่อ 121, 122, 123, 124, 147 และ 0-2651-6920