บจ.แห่ขาย ‘หุ้นกู้’ มิ.ย. ระดมทุนเกิน 4.8 หมื่นล้าน

บจ.แห่ขาย ‘หุ้นกู้’ มิ.ย. ระดมทุนเกิน 4.8 หมื่นล้าน
8 มิถุนายน 2563
2,613

8 บจ.แห่ขายหุ้นกู้มิ.ย.มูลค่ารวมเกิน 4.87 หมื่นล้าน ปิดขายแล้ว 3 บริษัท ส่วนอีก 5 บริษัทเตรียมเปิดจอง “เมเจอร์ดีเวลลอปเม้นท์-พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค-อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค” ใจป้ำจ่ายดอกเบี้ยสูงเกิน 6% หวังจูงใจ เหตุเป็นหุ้นกู้เรทติ้งต่ำกว่าระดับลงทุน

การระดมทุนในตลาดตราสารหนี้เริ่มกลับมาคึกคักซึ่งเห็นได้จากมีบริษัทขนาดใหญ่ และขนาดกลางมีการออกเสนอขายหุ้นกู้มากขึ้น ตั้งแต่เดือนพ.ค.ที่ผ่านมา และในเดือนมิ.ย.มีบจ.เสนอขายหุ้นกู้รวม 8 บริษัท มูลค่ารวมเกิน 4.87 หมื่นล้านบาท (ยังไม่รวมTRUE) แบ่งเป็น ปิดขายแล้ว 3 บริษัท คือ บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์(BJC)  ซึ่งเสนอขายได้ครบตามจำนวน 18,000 ล้านบาท, บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร(CPF) เสนอขายได้ครบตามจำนวน 25,000 ล้านบาท และ บมจ.ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์(ALL) เสนอขายได้ตามจำนวน 104.90 ล้านบาท

ส่วนอีก 5 บริษัทเตรียมเสนอเสนอดังนี้  1.บมจ. เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์(MJD) มูลค่า 400 ล้านบาท อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ย 6.80% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  เปิดจองวันที่ 22-24 มิ.ย.2563 ซึ่ง MJD มีเรทติ้งอยู่ที่ BB+ ส่วนหุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเงินที่ได้จะนำไปชำระคืนตั๋วแลกเงินที่ครบกำหนดชำระในเดือนส.ค. มูลค่า 130 ล้านบาท ที่เหลือจะนำไปลงทุนโครงการใหม่หรือเป็นเงินทุนหมุนเวียน

2.บมจ. พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค(PF) มูลค่า 400 ล้านบาท และมีสำรองเพื่อเสนอขายอีกไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมหุ้นกู้เสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 6.25% ต่อปี แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองวันที่ 8-10 มิ.ย.2563 โดยมีเรทติ้งที่ BB+ ส่วน หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ ซึ่งเงินที่ได้จะนำไปชำระคืนหนี้ และหรือเป็นเงินหมุนเวียน

3.บมจ.อีสต์โคสท์เฟอร์นิเทค(ECF) มูลค่า 400 ล้านบาทและมีหุ้นกู้สำรองเพื่อขายอีกไม่เกิน 200 ล้านบาท รวมมูลค่าเสนอขายไม่เกิน 600 ล้านบาท อายุ 2 ปี ซึ่งผู้ออกมีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนกำหนดดอกเบี้ย 7.25% ต่อปี เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่  เปิดจอง 8-11 มิ.ย.2563  ซึ่งECF มีเรทติ้ง BB+ ส่วน หุ้นกู้ไม่มีการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ โดยเงินที่ได้จะนำไป ชำระคืนหุ้นกู้ ECF208A ครบกำหนดวันที่ 16 ส.ค.2563 และหรือเพื่อซื้อคืนหุ้นกู้ ECF208A จากตลาดรอง และหรือ นำไปใช้วางเป็นประกันการออกหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2563

4.บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด(TRUE) มูลค่ายังไม่เปิดเผย  อายุ 3 ปี 3 เดือน ดอกเบี้ย 3.60% ต่อปี  เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ เปิดจองวันที่ 15-17 มิ.ย.2563  ซึ่ง TRUE มีเรทติ้ง BBB+ ส่วนหุ้นกู้มีเรทติ้งที่ BBB+ โดยเงินที่ได้จะนำไปใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

5.บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล(MTC) ขายหุ้นกู้รวม 4,000 ล้านบาท แบ่งเป็น ชุดที่ 1 ดอกเบี้ย 3% อายุ 1 ปี 5 เดือน และหุ้นกู้ชุดที่ 2 ดอกเบี้ย 3.65% อายุ 3 ปี 5 เดือน 2 วัน เปิดจองวันที่ 9-11 มิ.ย.2563 โดย MTC มีเรทติ้งที่ BBB+ และหุ้นกู้มีเรทติ้งที่ BBB+ ซึ่งเงินที่ได้จะนำไปชำระคืนเงินกู้ หรือหนี้จากการออกตราสารหนี้และใช้เป็นเงินทุนที่ใช้หมุนเวียนในกิจการฯลฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: