'คมนาคม' รื้อสิทธิการบินไทย ตารางบิน-พื้นที่สุวรรณภูมิ

'คมนาคม' รื้อสิทธิการบินไทย ตารางบิน-พื้นที่สุวรรณภูมิ
3 มิถุนายน 2563
4,486

“คมนาคม” รื้อสิทธิการบินไทย หลังพ้นรัฐวิสาหกิจ ตัดสิทธิเลือกตารางบินก่อนแอร์ไลน์อื่น เช็คสถานะสัญญาที่ทำในฐานะรัฐวิสาหกิจ ทอท.ทบทวนสิทธิจองพื้นที่เทอร์มินอล 2 สุวรรณภูมิ

แหล่งข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า คณะกรรมการดำเนินการติดตามการแก้ปัญหาบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) ได้มอบหมายหน้าที่ให้ปลัดกระทรวงที่เกี่ยวข้อง เช่น ปลัดกระทรวงคมนาคมรับหน้าที่ทบทวนสิทธิการบินของการบินไทย และศึกษาความเหมาะสมกรณีจะเจรจาสิทธิการบินระหว่างประเทศหลังจากนี้ คงไม่สามารถมอบสิทธิพิเศษให้การบินไทยในการเลือกตารางบินได้ก่อนสายการบินอื่น

ทั้งนี้ ที่ผ่านมาการบินไทยได้รับสิทธิพิเศษในฐานะสายการบินแห่งชาติที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ทำให้การบินไทยเป็นเลขานุการคณะเจรจาสิทธิการบินระหว่างประเทศ พร้อมทั้งได้สิทธิเลือกจัดสรรตารางบินก่อนสายการบินอื่น แต่ขณะนี้การบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้ว จึงรับสิทธิพิเศษไม่ได้ และต้องได้รับการจัดสรรตารางบินเท่าเทียมสายการบินอื่น

“ปลัดกระทรวงคมนาคมได้รับมอบหมายเป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาสิทธิการบินหลังจากนี้ ว่าจะให้สายการบินใด จัดสรรอย่างไร แต่ต้องแก้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่แต่งตั้งให้การบินไทยเป็นเลขานุการคณะเจรจาสิทธิการบินก่อน เพื่อให้การบินไทยพ้นจากคณะเจรจา”

ขณะที่สิทธิการบินเดิมที่การบินไทยได้รับจัดสรรไปก่อนหน้านี้ จะไม่มีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากถือเป็นสิทธิ์ของการบินไทยที่จะสามารถพิจารณาทำการบินตามตารางบินที่เคยได้รับไป แต่หากการบินไทยทบทวนแผนฟื้นฟูกิจการ และพบว่าต้องปรับเปลี่ยนรายละเอียดของตารางบิน ต้องการปรับลดความถี่ หรือคืนสิทธิการบินก็สามารถดำเนินการได้

ทั้งนี้ การประชุมคณะกรรมการดำเนินการติดตามการแก้ปัญหาบริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) ดังกล่าวมีขึ้นเมื่อวันที่ 1 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยมีการเชิญผู้บริหารการบินไทย รวมถึงที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษาการเงินของการบินไทยเข้าร่วมด้วย โดยไม่มีคณะผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการเข้าร่วม

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม เผยว่า กระทรวงคมนาคมมอบให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ศึกษาความเหมาะสมกรณีเจรจาสิทธิการบินระหว่างประเทศ ต้องจัดสรรตารางบินให้เหมาะสมและเป็นธรรมกับทุกสายการบิน ส่วนสิทธิการบินเดิมของการบินไทยที่ได้รับไปแล้วควรให้โอกาสการบินไทยในการฟื้นฟูกิจการ ทำการบินภายในสิทธิการบินเดิม โดยจะเรียกประชุมคณะทบทวนสิทธิที่มีปลัดกระทรวงคมนาคมเป็นประธานเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ กระทรวงคมนาคมจะประชุมหน่วยงานคู่สัญญาการบินไทย เช่น บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.และบริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด (บวท.) เพื่อพิจารณารายละเอียดสัญญา หากมีข้อเสนอพิเศษภายใต้เงื่อนไขหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เช่น ค่าจอดอากาศยานในราคาพิเศษที่ไม่เท่าเทียมกับสายการบินอื่นอาจต้องทบทวนสิทธิ์ รวมถึงจุดจอดอากาศยานที่ได้สิทธิ์พิเศษอาจต้องทบทวน ซึ่งคณะกรรมการ ทอท.และคณะกรรมการ บวท.จะเป็นผู้พิจารณา

ทอท.ทบทวนสิทธิการบินไทย

ทั้งนี้ ทอท.กำลังทบทวนผลกระทบจากกรณีที่การบินไทยเข้าสู่ขั้นตอนฟื้นฟูกิจการ และพ้นจากรัฐวิสาหกิจ เพราะ ทอท.ให้สิทธิพิเศษการทำธุรกิจร่วมกันหลายส่วน เช่น จุดจอดอากาศยานที่ ทอท.จัดสรรให้การบินไทยในพื้นที่ที่สะดวกที่สุด และเคาน์เตอร์เช็คอิน

นอกจากนี้โครงการก่อสร้างส่วนต่อขยายด้านทิศเหนือ (North Expansion) ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ตามแผนแม่บท ทอท.ต้องการพัฒนาเพื่อรองรับสายการบินไทย และสายการบิน กลุ่มสตาร์อัลไลแอนซ์ โดยปัจจุบันแผนพัมนาอาคารดังกล่าวอยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ดังนั้นเมื่อการบินไทยไม่ได้เป็นรัฐวิสาหกิจแล้วอาจต้องทบทวนสิทธิ

นายนิตินัย ศิริสมรรถการ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ทอท.กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ด ทอท.วันที่ 27 พ.ค.ที่ผ่านมา สั่งการให้ ทอท.ศึกษาผลกระทบด้านรายได้กรณีการบินไทยที่เป็นคู่ค้าเข้าขั้นตอนฟื้นฟูกิจการ มีผลให้การบินไทยต้องพักชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้โดยอัตโนมัติรวมถึง ทอท.ด้วย

ทอท.จะพิจารณาผลกระทบ 3 ประเด็น คือ

1.ฐานะการเงินระหว่าง ทอท.และการบินไทย

2.บริการขั้นพื้นฐานและความต่อเนื่องในการประกอบธุรกิจของ ทอท.ว่ามีปัญหาหรือไม่

3.ทบทวนการบริหารจัดการสนามบินใหม่ เช่น การจัดสรรตารางทำการบิน การจัดสรรพื้นที่เคาน์เตอร์เช็คอิน ซึ่งการบินไทยเป็นลูกค้ารายใหญ่ในการเช่าพื้นที่

ปัจจุบันการบินไทยมีสัญญาเช่าพื้นที่ ทอท.2 ส่วน คือ 1.ศูนย์ซ่อมบำรุงเครื่องบินในสนามบินดอนเมือง 3 ปี (2552-2555) ซึ่งสัญญาเช่าสิ้นสุดแล้ว แต่มีข้อพิพาทเรื่องอัตราค่าเช่าที่และการบินไทยยังไม่ย้ายออก 2.สัญญาเช่าพื้นที่สนามบินสุวรรณภูมิระยะยาว เช่น โรงซ่อมอากาศยาน ฝ่ายครัวการบิน ฝ่ายคลังสินค้า (คาร์โก้)

นอกจากนี้ การบินไทยเช่าใช้บริการลานจอดเครื่องบิน ค่าขึ้นและลงอากาศสนามบินสุวรรณภูมิด้วย ทั้งนี้ ทอท.จะสรุปผลกระทบเพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ ทอท.ในเดือน มิ.ย.นี้

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง