ครม.เคาะสัญญาอู่อะเภา นัดกองทัพเรือ-BBS ลงนาม 19 มิ.ย.นี้

ครม.เคาะสัญญาอู่อะเภา นัดกองทัพเรือ-BBS ลงนาม 19 มิ.ย.นี้

ครม.เห็นชอบร่างสัญญาร่วมลงทุนอู่ตะเภา เปิดทำเนียบ 19 มิ.ย.นัดกองทัพเรือ-BBS ลงนาม

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลระบุว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (2 มิ.ย.) เห็นชอบผลการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก ซึ่งได้เอกชนร่วมลงทุน คือ กลุ่มกิจการร่ววมค้า BBS มูลค่าการร่วมลงทุน 290,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ เบื้องต้นกำหนดลงนามในวันที่ 19 มิ.ย.นี้ เวลาประมาณ 09.00 น.ที่ทำเนียบรัฐบาล

สำหรับกลุ่มกิจการร่วมค้า BBS ประกอบด้วย บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) (Lead Firm) บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) และบริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) โดยเสนอNarita International Airport Corporation เป็นผู้รับจ้างในการบริหารสนามบิน

สำหรับโครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนา “เมืองการบินภาคตะวันออก”  ในพื้นที่ 6,500 ไร่ บริเวณสนามบินอู่ตะเภา โดยมี 6 กิจกรรมสำคัญ

  • อาคารผู้โดยสารหลังที่ 3 (Passenger Terminal Building 3)
  • ศูนย์ธุรกิจการค้าและการขนส่งภาคพื้นดิน (Commercial Gateway and Ground Transportation Centre)
  • ศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน (Maintenance Repair and Overhaul)
  • เขตประกอบการค้าเสรี และเขตธุรกิจเกี่ยวเนื่อง (Cargo Village or Free Trade Zone)
  • ศูนย์ธุรกิจขนส่งสินค้าทางอากาศและโลจิสติกส์ (Cargo Complex)
  • ศูนย์ฝึกอบรมการบิน (Aviation Training Centre)

การประมูลครั้งนี้มีผู้ยื่นซอง 3 ราย คือ 1.กลุ่มกิจการร่วมค้าบีบีเอส 2.กลุ่ม Grand Consortium 3.กลุ่มกิจการค้าร่วม บริษัท ธนโฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร