BTS โชว์กำไรปี 62/63 พุ่ง 184% พ่วงปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น จ่อเพิ่มทุน 1.1 พันลบ.

BTS โชว์กำไรปี 62/63 พุ่ง 184% พ่วงปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น จ่อเพิ่มทุน 1.1 พันลบ.
2 มิถุนายน 2563
475

BTS เผยกำไรปี 62/63 แตะ 8.2 พันล้านบาท โต 184% พร้อมจ่ายปันผล 0.15 บาทต่อหุ้น บอร์ดชงที่ประชุมอนุมัติวงเงินเพิ่มทุน 1.1 พันล้านบาท พ่วงหุ้นกู้เพิ่ม 3 หมื่นล้านบาท

บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) BTS เผยผลประกอบการปี 2562/63 (สิ้นสุด มี.ค. 2563) มีกำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 184% จากปีก่อน แตะ 8.2 พันล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นผลมาจากผลการดำเนินงานที่ดีขึ้นในธุรกิจระบบขนส่งมวลชน ธุรกิจสื่อโฆษณาและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงส่วนแบ่งกำไรจากบริษัทร่วมที่เพิ่มขึ้น รายได้รวมจำนวน 4.22 หมื่นล้านบาท โดยมีรายได้จากธุรกิจระบบขนส่งมวลชนเป็นรายได้หลัก ในส่วนธุรกิจสื่อโฆษณา มีผลการดำเนินงานเติบโตแข็งแกร่งแสดงกำไรสุทธิสูงสุดใหม่ ที่ 1.4 พันล้านบาท เพิ่มขึ้น 29% จากปีก่อน

สำหรับธุรกิจระบบขนส่งมวลชน โครงข่ายระบบขนส่งมวลชนทางรางที่อยู่ในระหว่างการพัฒนาของเรายังคงมีพัฒนาการรุดหน้าต่อเนื่องเป็นอย่างมาก โดยในปี 2562/63 มีรายได้ค่าก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพูและสีเหลืองและรายได้จากการให้บริการติดตั้งงานระบบและจัดหารถไฟฟ้าขบวนใหม่ภายใต้สัญญาสัมปทานสำหรับโครงการรถไฟฟ้าส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้และเหนือ จำนวน 2.52 หมื่นล้านบาท ด้านรายได้จากการให้บริการเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ประจำปี 2562/63 เพิ่มขึ้น 65% จากปีก่อน เป็น 3.8 พันล้านบาท บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ที่ 3.4 พันล้านบาท ปัจจัยหลักมาจากการเปิดให้บริการโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวใต้ทั้งสายตั้งแต่เดือน ธ.ค.  2561 รวมถึงการทยอยเปิดให้บริการ 5 สถานีแรกของโครงการส่วนต่อขยายสายสีเขียวเหนือในปี 2562

นอกจากนี้ เรายังตั้งเป้าการเปิดทดลองให้บริการโครงการดังกล่าวอีก 4 สถานี ถึงสถานีวัดพระศรีมหาธาตุ ในเดือน มิ.ย. 2563 และคาดว่าจะเปิดให้บริการสถานีที่เหลือภายในสิ้นปี 2563 ทั้งนี้ เราคาดว่าการเปิดให้บริการสถานีใหม่ๆ จะเป็นปัจจัยหนุนหลักของการเติบโตของรายได้ O&M ในอนาคต สำหรับโครงการคมนาคมขนส่งอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาและโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนั้น คาดว่าจะเห็นความคืบหน้าเป็นอย่างมากในปี 2563/64 ภายหลังการลงนามในสัญญาที่คาดว่าโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภาจะสามารถลงนามได้ในเดือน มิ.ย. 2563 และโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองในเดือน ก.ค. 2563

นายกวิน กาญจนพาสน์  กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ BTS กล่าวว่า จากผลการดำเนินงานที่โดดเด่นท่ามกลางสภาวะความไม่แน่นอนต่างๆ สะท้อนให้เห็นถึงพื้นฐานทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของเรา รูปแบบธุรกิจและโครงสร้างรายได้ที่หลากหลาย รวมถึงความสามารถของบริษัทฯ ในการก้ามข้ามผ่านความท้าทายต่างๆ ในสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน

ทั้งนี้ เราคาดว่าปี 2563/64 จะเป็นอีกปีแห่งความท้าทายเมื่อโลกของเราเปลี่ยนแปลงเข้าสู่สภาวะปกติแบบใหม่ (new normal) อย่างไรก็ดี เราเชื่อว่าปีงบประมาณใหม่ที่กำลังจะมาถึงนี้ จะเป็นปีที่น่าตื่นใจสำหรับเรา ด้วยโครงการใหม่ๆ ที่กำลังจะเข้ามา ไม่ว่าจะเป็นโครงการสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา หรือโครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง อีกทั้ง เรายังเปิดกว้างในการหาพันธมิตรในหลากหลายอุตสาหกรรมเพื่อสร้าง Synergy และเพิ่มมูลค่าให้แก่ธุรกิจของเรา

 

นอกจากนี้ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท อนุมัติจ่ายเงินปันผลในอัตรา 0.15 บาท ต่อหุ้น กำหนดวันที่ไม่ได้รับสิทธิปันผล(XD) วันที่ 29 ก.ค. 2563 กำหนดจ่ายวันที่ 14 ส.ค.2563 พร้อมอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 4,489.44 ล้านบาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจานวน 58,043.61 ล้านบาท เป็นจำนวน 62,533.05 ล้านบาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุน 1,122.36 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท เพื่อรองรับ (ก) การปรับสิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ BTS-W5 จำนวนไม่เกิน 22.36 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4 บาท และ (ข) การเสนอขายต่อบุคคลในวงจากัด (Private Placement) ตามแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) จำนวนไม่เกิน 1,100 ล้านหุ้น

ขณะเดียวกัน ได้อนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ โดยมีวงเงินรวมกันทั้งสิ้น ไม่เกิน 60,000 ล้านบาท (หรือสกุลเงินอื่นในจำนวนเทียบเท่า) (ซึ่งมีผลเท่ากับเป็นการเพิ่มวงเงินการออกหุ้นกู้อีกจำนวน 30,000 ล้านบาท จากวงเงินเดิม ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 ของบริษัทฯ ได้อนุมัติไว้จำนวน 30,000 ล้านบาท) เพื่อเป็นการสนับสนุนการลงทุน การขยายธุรกิจ การดำเนินงานของบริษัทฯ การเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน และความสามารถในการชำระหนี้ของบริษัทฯ เพื่อใช้ในการชำระหนี้ และไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมที่บริษัทฯ ได้ออกไป และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง