การพัฒนาทางหลวงเชื่อมอีอีซี

การพัฒนาทางหลวงเชื่อมอีอีซี
27 พฤษภาคม 2563
768

โลกหลังโควิด-19 มีการประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ“ต้นทุนโลจิสติกส์”เพราะความกังวลระบาดของโรค

โลกหลังโควิด-19 มีการประเมินว่าความเปลี่ยนแปลงหนึ่งที่จะเกิดขึ้นคือ“ต้นทุนโลจิสติกส์”เพราะความกังวลระบาดของโรค จะยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องต่อไป ทำให้การเดินทางข้ามพรมแดนระหว่างประเทศ หรือแม้แต่ในประเทศมีอุปสรรคมากขึ้น ผ่านกฎระเบียบต่างๆ

เงื่อนไขทางการค้าและการลงทุนต่างๆที่เกิดขึ้นมานี้ หมายถึงต้นทุนทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น และกลายเป็นปัจจัยพิจารณาสำคัญของนักลงทุนที่จะดูว่าหากแหล่งลงทุนใดสามารถลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์จึงจะสนใจลงทุน

“ถนน”นับเป็นหนึ่งในปัจจัยโลจิสติกส์ทีี่สำคัญล่าสุดกรมทางหลวง (ทล.).ได้ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 3 สาย อ.บ้านฉาง - ระยอง ตอน 1 มูลค่า 1.15 พันล้านบาท

นอกจากนี้ กรมทางหลวงมีโครงการสำคัญที่สนับสนุนการขนส่งเข้าสู่พื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) หลายโครงการ นอกเหนือจากการยกระดับทางถนน เพิ่มช่องจราจรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถการขนส่งแล้ว ยังมีโครงการขนาดใหญ่ เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งจากกรุงเทพ เช่น มอเตอร์เวย์สายพัทยา – มาบตาพุด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง