‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร 'ปธน.แห่งจอร์เจีย' เนื่องในวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย

‘ในหลวง’ ทรงมีพระราชสาส์นอำนวยพร 'ปธน.แห่งจอร์เจีย' เนื่องในวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย
26 พฤษภาคม 2563
326

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสาส์นอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ซึ่งตรงกับวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 ความว่า

ฯพณฯ นางชาลอเม ชูราบิชวีลี

      ประธานาธิบดีแห่งจอร์เจีย

                   กรุงทบิลีซี

                        ในโอกาสวันเอกราชและวันชาติของจอร์เจีย ข้าพเจ้ามีความยินดีขอส่งคำอำนวยพร

และความปรารถนาดี เพื่อท่านประธานาธิบดีมีพลานามัยสมบูรณ์และประสบความสุขสวัสดิ์ ทั้งเพื่อ

ความร่มเย็นเป็นสุขและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจอร์เจีย

                                        (พระปรมาภิไธย) มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง