‘www.เยียวยาเกษตรกร.com’ ตรวจสอบสถานะวันนี้ ‘เกษตรกร’ ทยอยรับเงิน 5 พัน แล้ว!

‘www.เยียวยาเกษตรกร.com’ ตรวจสอบสถานะวันนี้ ‘เกษตรกร’ ทยอยรับเงิน 5 พัน แล้ว!
25 พฤษภาคม 2563
386,647

“www.เยียวยาเกษตรกร.com” ทยอยจ่ายเงิน “เกษตรกร” แล้วทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ แนะรีบตรวจสถานะรับเงิน ขณะ 4 แสนรายที่ไม่พบบัญชีรีบแจ้งข้อมูลก่อนชวดเงินเยียวยา

จากการที่ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร หรือ ธ.ก.ส. ดำเนินมาตรการจ่ายเงินช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด-19 ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 28 เมษายน 2563 รายละ 15,000 บาท โดยจ่ายเดือนละ 5,000 บาท เป็นระยะเวลา 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค. 2563) 10 ล้านราย วงเงินงบประมาณจำนวน 150,000 ล้านบาท ตั้งแต่วันที่ 15 พฤษภาคม ที่ผ่านมา จนถึงวันนี้ให้กับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียน และลงทะเบียนผ่าน www.เยียวยาเกษตรกร.com อย่างต่อเนื่อง ผ่าน ธ.ก.ส. กว่า 1,200 สาขาทั่วประเทศ

ขณะที่ กษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ระบุว่า ยังพบปัญหาเกษตรกรที่ลงทะเบียนรับเงินเยียวยาในกลุ่มที่ 1 ทั้งรอบที่ 1 และรอบที่ 2 ไม่พบบัญชีที่จะรับโอนเงินอีก 438,251 ราย ทําให้ไม่สามารถโอนเงินเยียวยาได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

   

159028494526

ดังนั้น จึงขอให้เกษตรกรที่มีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาทั้งในรอบที่ 1 จํานวน 109,600 ราย และรอบที่ 2 อีกจํานวน 328,651 ราย รีบแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากผ่านทาง www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยเร็วเพื่อป้องกันการเสียสิทธิ์ดังกล่าว ซึ่งเกษตรกรนั้นสามารถแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารใดก็ได้ ไม่จําเป็นต้องมาเปิดบัญชีใหม่กับ ธ.ก.ส. ซึ่งวิธีที่สะดวกรวดเร็วที่สุด คือ ควรเป็นบัญชีที่ผูกพร้อมเพย์กับบัตรประชาชน

สำหรับ ข้อมูลเกษตรกรกลุ่มที่ 1 รอบที่ 2 ที่ ธ.ก.ส. ได้รับจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จํานวน 3,519,434 ราย ซึ่งหลังจากได้ทําการตรวจสอบ ความซ้ำซ้อนและคัดกรองสถานะผู้เสียชีวิต เหลือผู้มีสิทธิ์จํานวน 3,410,314 ราย ระบบจะทำการจ่ายเงินให้แก่ผู้ที่ได้รับสิทธิ์อย่างต่อเนื่องทุกวันไปจนถึงวันที่ 29 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ได้ดําเนินการโอนเงินเยียวยาให้เกษตรกรกลุ่มที่ 1 ไปแล้ว 3,722,604 ราย เป็นเงิน 18,613.02 ล้านบาท

159028499479

  

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :  

  

เกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์สามารถตรวจสอบสถานะการรับเงินเยียวยาของตนเองได้ที่ www.เยียวยาเกษตรกร.com โดยแบ่งได้เป็น 4 กรณีหลักๆ คือ

สถานะได้รับเงินเยียวยา ระบบจะทำการโอนเงินอย่างต่อเนื่อง ซึ่งผู้ลงทะเบียนจะได้รับแจ้งความคืบหน้าของการโอนเงินในส่วนนี้ว่ากำลังดำเนินการอยู่ในขั้นตอนไหน

สถานะไม่ได้รับสิทธิ์ หากเกษตรกรผู้ลงทะเบียนได้รับข้อความนี้ แล้วไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรอง สามารถยื่นอุทธรณ์ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้

  1. เกษตรจังหวัด/อําเภอ 
  2. ประมงจังหวัด/อําเภอ 
  3. ปศุสัตว์จังหวัด/อําเภอ 
  4. กรมหม่อนไหม ภูมิภาค
  5. การยางแห่งประเทศไทย (ภูมิภาค) 
  6. เกษตรและสหกรณ์จังหวัด 
  7. สํานักงานอ้อยและน้ําตาลทราย (ภูมิภาค) 
  8. ยาสูบแห่งประเทศไทย (ภูมิภาค)

159028507517

กรณี ตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่า ไม่พบข้อมูล หากเป็นเกษตรกรกลุ่มที่ 1 ที่มีการขึ้นทะเบียนเกษตรกร หรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา หากขึ้นข้อความนี้ หมายถึง ข้อมูลทางกระทรวงเกษตรกรและสหกรณ์ยังไม่ได้ส่งให้กับ ธ.ก.ส. หรือ ข้อมูลอาจตกหล่น แต่ถ้าเป็นเกษตรกรที่ดำเนินการขึ้นทะเบียนเกษตรกร และปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรหลังวันที่ 30 เมษายน - 15 พฤษภาคม 2563 จะต้องรอตรวจสอบข้อมูลในระบบอีกครั้ง

กรณี ตรวจสอบสถานะ แล้วพบข้อความว่า อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูล หมายความว่า ผู้ลงทะเบียน มีชื่ออยู่ในบัญชีเกษตรกรที่ได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยา แต่อยู่ระหว่างตรวจสอบความซ้ำซ้อนกับมาตรการหรือโครงการอื่นๆ ของรัฐ หากพบว่า รายชื่อไม่ซ้ำซ้อนกับโครงการอื่น ระบบก็จะโอนเงินให้ต่อไป

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง