'คลัง'แจ้งกลต.โยนหุ้น'การบินไทย'ให้วายุภักษ์ 3.17%

'คลัง'แจ้งกลต.โยนหุ้น'การบินไทย'ให้วายุภักษ์ 3.17%
23 พฤษภาคม 2563
1,296

กระทรวงการคลัง แจ้ง ขายหุ้น"การบินไทย" 69.19 ล้านหุ้น คิดเป็น 3.17% ให้กองทุนวายุภักษ์หนึ่ง คงหลือถือหุ้น 1.04พันล้านหุ้น คิดเป็น 47.86%

แบบรายงานการได้มาหรือจำหน่ายหลักทรัพย์ของกิจการ (แบบ 246-2) ระบุ กระทรวงการคลัง ขายหุ้น บมจ.การบินไทย (THAI) จำนวน 69,193870 หุ้น หรือคิดเป็น 3.17% ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด ซึ่งเป็นการซื้อขายโดยตรงให้กับกองทุนวายุภักษ์หนึ่ง ทำให้ภายหลังการขายหุ้นครั้งนี้ กระทรวงการคลังเหลือถือหุ้นจำนวน 1,044,737,191 หุ้นหรือคิดเป็น 47.86%ของจำนวนหุ้นที่ชำระแล้วทั้งหมด

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags: