กสอ.ชูมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทย เป้าหมาย 90 วัน

กสอ.ชูมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทย เป้าหมาย 90 วัน
22 พฤษภาคม 2563
325

กสอ.ชูมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทย หนุน 4 กลุ่มเป้าหมาย 90 วัน ดีพร้อมทันที

นายณัฐพล รังสิตพล อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม แถลงข่าวในประเด็น “กสอ. ชูมาตรการฟื้นฟู หนุน 4 กลุ่มเป้าหมาย 90 วัน! ดีพร้อมทันที” โดยมี นายภาสกร ชัยรัตน์ นายใบน้อย สุวรรณชาตรี นายเจตนิพิฐ รอดภัย รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม พร้อมด้วย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) และสื่อมวลชนเข้าร่วม ณ ห้องประชุม โซนเอ ชั้น 6 อาคาร กสอ.
 
อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า กสอ. เร่งดำเนินมาตรการฟื้นฟูอุตสาหกรรมไทยดีพร้อมทันที 90 วัน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม โดยครอบคลุม 4 กลุ่มเป้าหมายหลัก ได้แก่ 1. ผู้ประกอบการและบุคลากรภาคอุตสาหกรรม เสริมองค์ความรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 2. ชุมชนและวิสาหกิจชุมชน โดยการพัฒนาชุมชน/วิสาหกิจชุมชนในท้องถิ่น เชื่อมโยงเทคโนโลยีกับการท่องเที่ยว 3. เกษตรกร  ธุรกิจเกษตร พัฒนาทักษะการบริหารจัดการอุตสาหกรรม และ 4. ประชาชน แรงงาน และบัณฑิตจบใหม่ ด้วยการปรับ เพิ่ม เพื่อสร้างทักษะใหม่ สร้างโอกาสทางอาชีพอิสระสู่การเป็นผู้ประกอบการ โดยตั้งเป้าฟื้นฟูผู้ประกอบการกว่า 4,000 กิจการ 11 ชุมชน อบรมคนว่างงานสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพกว่า 6,000 คน  พร้อมเสริมสร้างทักษะคนตกงาน ว่างงานให้สามารถสร้างธุรกิจใหม่ 400 กิจการ และคาดว่าจะสามารถ สร้างมูลทางเศรษฐกิจกว่า 800 ล้านบาท ซึ่งจะเป็นหนึ่งในปัจจัยการขับเคลื่อนและกระตุ้น GDP ในกลุ่มเอสเอ็มอีของประเทศต่อไป
แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง