สรุปภาวะ"สินค้าเกษตร"ประจำสัปดาห์วันที่ 18-22 พฤษภาคม 2563

สรุปภาวะ
22 พฤษภาคม 2563 | โดย บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร
229

ราคาสินค้าเกษตรสัปดาห์นี้ ส่วนใหญ่ทรงตัว ยกเว้นไก่เนื้อเพิ่มขึ้น

ข้าวโพด : ราคาทรงตัว

          ราคาซื้อขายข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ณ ไซโลโรงงานอาหารสัตว์ในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่หาบละ 531 บาท เนื่องจากผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่เข้าสู่ตลาดมีเพียงพอกับการใช้

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 319.50 เซนต์/บุชเชล คาดการณ์สภาพอากาศสัปดาห์นี้ มีปริมาณน้ำฝนค่อนข้างมากในพื้นที่ทางตอนกลางของเขตมิดเวสต์สหรัฐฯ ด้านสำนักสถิติการเกษตรของสหรัฐฯ (NASS) รายงานการเพาะปลูกข้าวโพดที่ดำเนินการไปแล้ว 80% มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ 44% และค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 71% ในส่วนของสำนักงานสารสนเทศด้านการพลังงาน (EIA) รายงานตัวเลขการผลิตเอทานอล เพิ่มขึ้นจาก 617 บาร์เรล/วัน เป็น 663 บาร์เรล/วัน รวมทั้งคาดการณ์อุปสงค์เพิ่มขึ้นจากการคลี่คลายมาตรการล็อกดาวน์ แนวโน้มราคาน่าจะทรงตัว

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวโพดในประเทศน่าจะทรงตัว

 

ถั่วเหลือง : ราคาทรงตัว

          กากถั่วเหลืองที่ได้จากเมล็ดถั่วเหลืองนำเข้า ราคาทรงตัวที่กิโลกรัมละ 13.95 บาท โดยขณะนี้ปริมาณผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในบราซิลมีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบต่อผลผลิต (Supply) ที่จะส่งมาจากทางอเมริกาใต้ ทำให้มีปัญหาล่าช้า แต่ความต้องการซื้อในตลาดโลกยังทรงตัว

          ด้านตลาดซื้อขายล่วงหน้าชิคาโก ประจำวันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เมล็ดถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 846.50 เซนต์/บุชเชล และ กากถั่วเหลือง รอบส่งมอบเดือนกรกฎาคม ราคาอยู่ที่ 285.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ/ช็อตตัน รายงานการเพาะปลูกถั่วเหลืองในสหรัฐฯ โดยสำนักสถิติการเกษตร (NASS) อยู่ที่ 53% มากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่ 44% และค่าเฉลี่ยห้าปีที่ 71% ส่วนยอดส่งออกถั่วเหลืองจากประเทศบราซิลมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการอ่อนตัวของค่าเงินบราซิลเรียลต่อดอลล่าร์สหรัฐฯ (USD:BRL) ขณะนี้ตลาดจับตามองยอดการสั่งซื้อถั่วเหลืองจากประเทศจีน และการเจรจาระหว่างตัวแทนสองประเทศ ราคามีแนวโน้มแข็งตัวขึ้น

           แนวโน้ม : คาดว่าราคาถั่วเหลืองนำเข้าน่าจะทรงตัว

 

ปลาป่น : ราคาทรงตัว

          จากการที่เปรูมีจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ยังต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อส่งผลให้การจับปลาจริงที่เกิดขึ้นหลังจากประกาศโควต้าต่ำกว่าที่คาดการณ์ค่อนข้างมาก จึงต้องติดตามว่าการจับปลาจริงที่เกิดขึ้นจะทำได้มากน้อยเพียงใดโดยราคาปลาป่นในสัปดาห์นี้ยืนราคาทุกเบอร์ ปลาป่นเกรดกุ้ง ราคากิโลกรัมละ 42.00 บาท ปลาป่นเบอร์ 1 เกรดที่สูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 38.20 บาท และปลาป่นเกรดที่ต่ำกว่า 60 โปรตีน ราคากิโลกรัมละ 35.70 บาท ด้านปลาป่นคุณภาพรองลงมา ปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 60 โปรตีนขึ้นไป ราคากิโลกรัมละ 35.20 บาท ส่วนปลาป่นเบอร์ 2 ชนิดที่มีโปรตีนสูงกว่า 56 แต่ไม่เกิน 60 ราคากิโลกรัมละ 32.70 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาปลาป่นน่าจะทรงตัว

 

ข้าว : ราคาทรงตัว

            ตลาดซื้อขายข้าวทั้งในประเทศและต่างประเทศทรงตัว โดย ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ส่งออกท่าเรือกรุงเทพฯ เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 517 ดอลลาร์สหรัฐฯ ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ส่งออก เอฟ.โอ.บี. ราคาตันละ 437 ดอลลาร์สหรัฐฯ

           ด้านตลาดซื้อขายข้าวในประเทศ ข้าวขาว 100% ชั้น 2 ราคากระสอบละ 1,500 บาท ส่วนปลายข้าว เอ.วัน.พิเศษ ณ โรงงานอาหารสัตว์ ราคากระสอบละ 1,250 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาข้าวน่าจะทรงตัว

 

สุกร : ราคาทรงตัว

            ราคาประกาศสุกรขุนมีชีวิตหน้าฟาร์ม จากสมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติในสัปดาห์นี้ ทรงตัวที่กิโลกรัมละ 66-74 บาท ปัจจัยบวกมาจากการประกาศมาตรการผ่อนคลายล็อกดาวน์ระยะที่ 2 ทั่วประเทศ ทำให้การบริโภคเนื้อสุกรเพิ่มมากขึ้นทุกพื้นที่

            ส่วนลูกสุกรน้ำหนัก 16 กิโลกรัมต่อตัว ราคาอยู่ที่ 2,100 บาท (บวก/ลบ 66)

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาสุกรทิศทางน่าจะเพิ่มขึ้น

 

ไก่เนื้อ : ราคาเพิ่มขึ้น

            ราคาไก่เนื้อหน้าฟาร์ม ตามประกาศสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อในสัปดาห์นี้ ปรับขึ้นจากราคากิโลกรัมละ 31 บาท เป็นกิโลกรัมละ 32 บาท เนื่องจากการบริโภคเนื้อไก่ปรับตัวดีขึ้นจากการผ่อนปรนมาตรการของรัฐบาล

          ด้านลูกไก่เนื้อราคาตัวละ 8.50 บาท และลูกไก่ไข่ราคาตัวละ 26.00 บาท

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไก่เนื้อน่าจะทรงตัว

 

ไข่ไก่ : ราคาทรงตัว

            ราคาไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ตามประกาศของสมาคมผู้ผลิต ผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ราคาทรงตัวที่ฟองละ 2.40 บาท โดยขณะนี้เกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ไข่ มีต้นทุนการเลี้ยงที่สูงขึ้น เนื่องมาจากภาวะแล้ง และสภาพอากาศร้อน ทำให้ค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นและบางพื้นที่เกษตรกรจำเป็นต้องซื้อน้ำเพื่อใช้ภายในฟาร์ม

            แนวโน้ม : คาดว่าราคาไข่ไก่น่าจะทรงตัว

----------------------------------

ที่มา : สื่อสารองค์กรและประชาสัมพันธ์ บริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ : 02-766-7343-5
E-mail : [email protected]

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง