ตรวจสอบ 'เงินเยียวยาเกษตรกร' โอนวันนี้ 1 ล้านราย เผยเคล็ดลับยื่นอุทธรณ์ จาก รมว.เกษตรฯ

ตรวจสอบ 'เงินเยียวยาเกษตรกร' โอนวันนี้ 1 ล้านราย เผยเคล็ดลับยื่นอุทธรณ์ จาก รมว.เกษตรฯ

เช็คสถานะตรวจสอบ "เงินเยียวยาเกษตรกร" โอนวันนี้ 1 ล้านราย เผยเคล็ดลับยื่นอุทธรณ์ จาก รมว.เกษตรฯ

วันนี้ 18 พ.ค. 2563 เกษตรกรยังคงติดตามตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยา ซึ่งวันนี้จะมีการโอนเงินอีกประมาณ 1 ล้าน และนายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาได้จากระบบตรวจสอบสิทธิ์รับเงินเยียวยาเกษตรกรที่เว็ปไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ www.moac.go.th หรือ http://savefarmer.oae.go.th/ โดยตรง และติดตามผลการโอนเงินได้จากเว็ปไซต์ของ ธ.ก.ส. www.เยียวยาเกษตรกร.com หรือตู้ปรับสมุดหน้า ธ.ก.ส. ทั่วประเทศ และจากตู้ ATM ได้ทุกธนาคาร

เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ทำงานกันอย่างเต็มที่ เต็มความสามารถ มีการติดต่อประสานงานเป็นการภายในกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มาโดยตลอดไม่เว้นวันหยุดราชการในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมา วันนี้ได้สะท้อนกลับมาให้เห็นจากผลสำรวจแล้วว่า ทำให้เกษตรกรมีความสุข ซึ่งเกษตรกรทุกคนจะต้องได้รับเงินครบถ้วน ต้องไม่เดือดร้อนหรือเสียใจที่ไม่ได้รับเงิน

ส่วนการเตรียมมาตรการรองรับ กรณีที่อาจเกิดปัญหาในการรับเงินเยียวยา ว่าหากพบข้อผิดพลาด เช่น กรณีอาจมีตกหล่นของรายชื่อไปบ้าง ขอให้เกษตรกรไม่ต้องกังวล ตนและเจ้าหน้าที่ทุกคน พร้อมดำเนินการแก้ไข โดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เปิดบริการระบบรับเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร เป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมดำเนินการทันที

รมว.เกษตรฯ เผยการยื่นเรื่องอุทธรณ์เงินเยียวยานั้น เกษตรกรทำได้ โดยทั้งการโทรศัพท์หรือเดินทางไปขออุทธรณ์ด้วยตัวเองที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนภูมิภาค ประกอบด้วย สำนักงานเกษตรอำเภอและจังหวัด, สำนักงานประมงอำเภอและจังหวัด, สำนักงานปศุสัตว์อำเภอและจังหวัด, สำนักงานหม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ เขตหรือศูนย์เครือข่ายใกล้บ้าน รวมถึงที่เขตบริหารอ้อยและน้ำตาลทราย 1-8, ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายภาคที่ 1-4, สำนักงานสรรพสามิตจังหวัด, การยางแห่งประเทศไทยทั้งจังหวัด/สาขา และสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัด

"ผู้ที่เดือดร้อนขอให้รีบแจ้งมา เราไม่ทิ้งกัน ผมได้สั่งการกำชับให้เจ้าหน้าที่ในพื้นที่เร่งดูแลช่วยเหลือแก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน โดยเฉพาะการตอบข้อซักถามต่างๆ แต่หากเกิดกรณีหน่วยงานในระดับพื้นที่ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ ให้ดำเนินการส่งเรื่องมายังหน่วยงานต้นสังกัด เพื่อดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 5 วัน หากหน่วยงานต้นสังกัดยังไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อีก ให้ส่งเรื่องยังคณะกรรมการอุทธรณ์ดำเนินการต่อ ทุกอย่างต้องจบโดยเร็ว โดยเกษตรกรที่ยื่นเรื่องสามารถตรวจสอบสถานะการอุทธรณ์ฯได้ด้วยตัวเองโดยตรง ทางเว็ปไซต์ www.moac.go.th หรือ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com"