‘วันวิสาขบูชา’ หลายวัดจัดไลฟ์ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ‘เวียนเทียนออนไลน์’ อยู่บ้าน

‘วันวิสาขบูชา’ หลายวัดจัดไลฟ์ สวดมนต์ ฟังเทศน์ ‘เวียนเทียนออนไลน์’ อยู่บ้าน

"วันวิสาขบูชา" หลายวัดจัดไลฟ์ สวดมนต์ ฟังเทศน์ "เวียนเทียนออนไลน์" อยู่บ้านลดเสี่ยงโควิด-19

วันนี้ (6 ..63) เป็นวันวิสาขบูชา  ที่ไม่เหมือนทุกปี เนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ หรือ โควิด-19 ทำให้แนวทางในการปฏิบัติตามหลักศาสนา หรือศาสนกิจเปลี่ยนแนวทางไป จึงไม่มีการจัดเวียนเทียนที่วัดเหมือนเมื่อก่อน แต่หลายวัดเตรียมไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ร่วมสวดมนต์  ฟังธรรมเทศนา ผ่านทางการไลฟ์สด และ"เวียนเทียนออนไลน์" อยู่บ้าน เพื่อสอดคล้องกับวิถีชีวิตใหม่ "New Normal" เว้นระยะห่างทางสังคม ตามมาตรการอยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

โดยขอให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่ง ...การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน .. 2548 หรือ พ...ฉุกเฉิน และแนวทางปฏิบัติด้านสาธารณสุขเพื่อการจัดการภาวะระบาดของโรคโควิด-19 ของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด ตั้งแต่วันที่ 10 เม.. 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

1. วัดบวรนิเวศวิหาร ถ่ายทอดสดสวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรมโต้รุ่ง ที่บ้าน

158877857147

ชวนประชาชนคนไทยร่วมกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาสวดมนต์ เวียนเทียน ฟังธรรมโต้รุ่ง ที่บ้านในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2563 โดยสามารถร่วมชมการถ่ายทอดสดจากพระอุโบสถวัดบวรนิเวศวิหาร กรุงเทพมหานคร  ในวันที่ 6 ..63 เวียนเทียนที่บ้านพร้อมพระสงฆ์ที่วัด เวลา 19.00 . รวมทั้งร่วมฟังเทศนากัณฑ์แรก เริ่มเวลา 21.00 . ต่อเนื่องจนถึงรุ่งเช้าวันที่  7 ..63 ผ่านทางเพจเฟซบุ๊ก วัดบวรนิเวศวิหาร

สามารถดาวน์โหลดหนังสือสวดมนต์ได้ที่นี่

หนังสือสวดมนต์เล่มเล็ก

หนังสือสวดมนต์ฉบับหลวง

2. วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ถ่ายทอดสดพระธรรมเทศนา 13 กัณฑ์ เวลา 19.00 . เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก พร้อมคณะสงฆ์ จะร่วมสวดมนต์ทำวัตรเย็น และเชิญชวนสดับพระธรรมเทศนา 13 กัณฑ์ ตลอดราตรี ผ่านเพจ  สมโภช 150 ปี วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม 

3. วัดสุทัศนเทพวราราม ถ่ายทอดสดแสดงธรรมเทศนา เวลา 17.30 . เริ่มการถ่ายทอดสดทำวัตรเย็น พระวิหาร พระวิสุทธราธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม แสดงธรรมเทศนา ผ่านเฟซบุ๊กเพจ  "วัดสุทัศนเทพวราราม"

4. วิปัสสนาออนไลน์ ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (...) จัดโครงการวิปัสสนาออนไลน์ วันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก "ตักบาตรออนไลน์ ได้บุญ 2 ต่อโดยมีกิจกรรม ฟังธรรม ปฏิบัติธรรม อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ ตักบาตรออนไลน์ เวียนเทียนออนไลน์ ในวันที่  6 ..63 โดยพระมหาวรพรต กิตฺติวโร โดยสามารถติดตามได้ผ่านทาง เพจเฟซบุ๊ก ‘ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (ย.พ.ส.)’

158877859691

5. เวียนเทียนออนไลน์ เว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์เปิดให้ประชาชนสามารถร่วมเวียนเทียนได้ผ่านทางออนไลน์ โดยพุทธศาสนิกชนและผู้สนใจสามารถร่วมกิจกรรมเวียนเทียนออนไลน์ได้ตั้งแต่ วันนี้ถึง  8 ..63 ที่เว็บไซต์เวียนเทียนออนไลน์ และสามารถดูรายละเอียดได้จากเฟซบุคแฟนเพจ เวียนเทียนออนไลน์

158877861568

สำหรับขั้นตอนการเวียนเทียนออนไลน์

  •  คลิกเข้าไปที่เว็บไซต์ www.เวียนเทียนออนไลน์.com
  •  เข้าสู่ระบบผ่านช่องทางต่างๆ
  •  กดเริ่ม START
  •  เลือกคาแรกเตอร์ผู้ชาย/ผู้หญิง
  •  สามารถอัพโหลดรูปภาพหน้าตัวเองใส่ลงไปได้ด้วย แต่ถ้าไม่ต้องการใส่รูปให้กดข้าม
  •  เลือกวัดที่ต้องการจะไปเวียนเทียน สามารถเลือกวัดได้ทั่วประเทศ โดยพิมพ์ชื่อวัดลงไปในช่องอย่างน้อย 4 ตัวอักษร
  •  จากนั้นขึ้นชื่อวัดที่ต้องการ 
  •  กดเริ่มเวียนเทียน คาแรกเตอร์ตัวเราจะเดินเวียนเทียนรอบวัดให้เองโดยอัตโนมัติ

นอกจากนี้ ยังสามารถกดแชร์ไปให้เพื่อนๆ ร่วมกันเวียนเทียนลงในโซเชียลมีเดียต่างๆ ได้อีกด้วย