‘เราไม่ทิ้งกัน’ ตรวจสอบสถานะ ‘เงินเยียวยา’ ไม่ได้กั๊ก! เริ่มจ่ายอีกรอบ 5 พ.ค.นี้

‘เราไม่ทิ้งกัน’ ตรวจสอบสถานะ ‘เงินเยียวยา’ ไม่ได้กั๊ก! เริ่มจ่ายอีกรอบ 5 พ.ค.นี้

คลังแจงไม่ได้กั๊ก “เราไม่ทิ้งกัน” เริ่มจ่าย “เงินเยียวยา” อีกรอบหลังวันหยุดราชการ 5 พฤษภาคมนี้ แน่นอน ผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการคัดกรอง 2.6 ล้านคนรับเงินรอบแรก 1 หมื่นบาท ได้ครบ 11 ล้านคนภายใน 8 พฤษภาคม ชัวร์

มาตรการรับเงินเยียวยาช่วยเหลือโควิด-19 เราไม่ทิ้งกัน ที่เปิดให้ลงทะเบียนผ่าน www.เราไม่ทิ้งกัน.com จนถึงวันนี้นั้น รายงานจากกระทรวงการคลังระบุว่า ล่าสุดระบบได้ทำการจ่ายเงินไปแล้ว 8 ล้านราย โดยระหว่างวันที่ 2-4 พฤษภาคมนี้ จะยังไม่มีการจ่ายเงินเพิ่มเติมเนื่องจากเป็นวันหยุดราชการ และระบบธนาคารไม่ได้เปิดทำการในช่วงเวลาดังกล่าวจึงไม่สามารถโอนเงินได้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลังแจง จ่าย 'เงินเยียวยา' 5 พัน ถึงมือประชาชน 11 ล้านคน แล้ว!

'เราไม่ทิ้งกัน' ตรวจสอบสถานะ 'เงินเยียวยา' 5 พ.ค.นี้ จ่ายเพิ่มเติมกลุ่มไหนบ้าง

สำหรับการโอนเงินเยียวยา 5,000 บาท เราไม่ทิ้งกันในรอบเดือนพฤษภาคม นี้นั้น สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ได้ให้รายละเอียดเอาไว้ว่า ผู้มีสิทธิ์จะได้รับเงินเยียวยาในรอบเดือนพฤษภาคมจะตรงวันกับวันที่ได้รับเมื่อเดือนเมษายน เช่น ได้รับวันที่ 8 เมษายน ก็จะได้วันที่ 8 พฤษภาคม 2563 และ 8 มิถุนายน 2563 สำหรับรอบ 2 และ รอบ 3 ตามลำดับ ยกเว้นหากตรงกับวันหยุดราชการหรือวันหยุดธนาคารจำเป็นต้องเลื่อนออกเป็นวันทำการถัดไป

158839281178

โดยในวันที่ 5 พฤษภาคมจะเป็นวันแรกของการเริ่มจ่ายเงินเยียวยาให้กับผู้ที่ผ่านการปรับปรุงสถานะ 2.6 ล้านคน ไปจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคมนี้ จะมีผู้ได้รับเงินเยียวยาจาก เราไม่ทิ้งกัน รวมทั้งสิ้น 11 ล้านคน สำหรับใครที่ผ่านเกณฑ์แต่ยังไม่ได้รับเงินในเดือนแรก ก็จะได้รับรวม 2 เดือนรวมเป็นเงิน 1 หมื่นบาทในวันเดียวกันด้วย

ส่วนผู้ลงทะเบียนที่กดยกเลิกการลงทะเบียนโดยไม่ได้ตั้งใจ หรือ เข้าใจผิดนั้น สามารถยื่นขอรับสิทธิคืนผ่านเมนู ยื่นทบทวนสิทธิ เมนูสีม่วงบนหน้าจอของเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน เขียนว่า ยื่นทบทวนสิทธิ (สำหรับผู้ที่ไม่ได้รับสิทธิหรือผู้ที่ยกเลิกสิทธิการลงทะเบียนเท่านั้น) หรือ คลิกที่นี่ หากคุณสมบัติตรงกับที่ระบุ ก็สามารถรับเงินเยียวยา 5,000 บาทได้

ขณะที่คนที่ไม่เห็นด้วยกับผลการคัดกรองของระบบก็ยังสามารถยื่นเรื่องได้เช่นเดียวกัน ซึ่งเราไม่ทิ้งกันจะเปิดทำการให้ยื่นเรื่องตั้งแต่ 06.00 - 18.00 น. ของทุกวัน

1588392748100

อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลังยังยืนยันว่า กระทรวงการคลัง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้พยายามเร่งกระบวนการตรวจสอบและคัดกรองผู้ลงทะเบียน เราไม่ทิ้งกัน กว่า 28 ล้านคน เพื่อให้เงินเยียวยาถึงมือทุกคนที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วที่สุด อาทิ การดำเนินการทบทวนสิทธิ หลังจากผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิมาแล้ว กระทรวงการคลังจะนำข้อมูลของผู้ยื่นทบทวนสิทธิ์ เช่น อาชีพ ชื่อสถานประกอบการ สถานที่ที่ติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ เป็นต้น มาประมวลผลเพื่อคัดกรองก่อนอีกครั้งก่อนที่จะจัดสรรให้เจ้าหน้าลงพื้นที่

โดยเจ้าหน้าที่จะต้องยืนยันตัวตน และการประกอบอาชีพของผู้ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันผ่านระบบที่ออกแบบไว้ เพื่อนำข้อมูลจากการลงพื้นที่มาประกอบการพิจารณาให้สิทธิ์รับเงินเยียวยาต่อไป ซึ่งการดำเนินการต่าง มีกลไก มีขั้นตอน และต้องใช้เวลาดำเนินการ ไม่ได้เป็นการยื้อเวลาแต่อย่างใด

158839287034